Ingaven voor de 'Wetgeving' categorie

Legaliteitskwestie Excidobates mysteriosus
Op 19 maart 2012 is een zaak voor de Meervoudige Kamer in Den Haag geweest inzake het houden van Excidobates mysteriosus voor de hobby. Op 2 april 2012 was de uitspraak. De betreffende hobbyist is veroordeeld tot een boete van 2750 euro, waarvan 2000 euro voorwaardelijk (de eis was 5000 euro) en onttrekking aan het verkeer van deze kikkers. Alle verweren van de verdediging zijn door de rechters ongegrond verklaard, waaronder het feit dat nakweek kikkers onder de Regeling vrijstelling z...

[Lees verder...]


Geplaats in: Wetgeving
Overdrachtsverklaring (uitgebreid model)
Dit is een uitgebreide overdrachtsverklaring inclusief herkomstverklaring. Hiermee kunt u nóg gedetailleerder uw dieren documenteren en behoudt u in uw administratie zo veel mogelijk informatie over de afkomst van uw dieren. TIP: Op deze website kunt u ook een klein model overdrachtsverklaring vinden. De kleine versie is minder uitgebreid maar daarmee ook laagdrempelig om te gebruiken. Om de uitgebreide overdrachtsverklaring te downloaden klikt u op onderstaande link.


Geplaats in: Wetgeving
Overdrachtsverklaring (klein model in tweevoud)
Deze overdrachtsverklaring is uitstekend geschikt voor snelle transacties van kikkers waarbij alle noodzakelijke informatie wordt vastgelegd voor uw verplichte administratie. Het bestaat uit twee delen waardoor u altijd een exemplaar heeft voor uw eigen administratie en voor de verkopende of kopende partij. TIP: Mocht u meer informatie van uw dieren willen bijhouden, dan kunt u ook de uitgebreide overdrachtsverklaring gebruiken die op deze website te vinden is. U kunt het bestand met de overdr...

[Lees verder...]


Geplaats in: Wetgeving
De Gezondheids- en welzijnswet voordieren.

Op 23 september 1992 heeft de de Eerste Kamer de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWvD) aangenomen, na jaren van voorbereiding en goedkeuring in april 1991 door de Tweede Kamer. Zoals de naam al zegt wordt in deze wet zowel de gezondheid als het welzijn van dieren geregeld. Een belangrijke bepaling in de wet is: dieren houden mag niet, tenzij het houden ervan bij Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling wordt toegestaan.

[Lees verder...]


Geplaats in: Gifkikkers, Wetgeving
A.I.D. op bezoek

Op 19 mei  2005 waren er twee mensen van AID op bezoek bij de afdeling Amsterdam van Dendrobatidae Nederland, om iets te vertellen over hun werk en meer in het bijzonder over de wetten en regels die voor onze hobby van belang zijn. Peter IJzerman en Robbert Kurpershoek hadden deze avond prima georganiseerd. Door de avond een aantal malen goed onder de aandacht te brengen op het forum van DN, was er een redelijke opkomst.

[Lees verder...]


Geplaats in: Gifkikkers, Wetgeving
Wetgeving

Gifkikkers vallen onder hetzelfde beschermingsregime als de gemiddelde amazonepapegaai, kaketoe of ara. Internationaal onder CITES appendix II, Europees onder bijlage B van Verordening EG 338197 en in Nederland, sinds 1 april 2002, onder de Flora en faunawet (FfW), waarin alle Dendrobatidae zijn aangewezen in artikel 4 lid 2 van de Regeling aanwijzing soorten.

[Lees verder...]


Geplaats in: Gifkikkers, Wetgeving