Territorialiteit

Territorialiteit

(Premium)

Bij de meeste gifkikkersoorten bezetten de mannetjes een territorium. Ze verdedigen een klein stukje van de bosbodem tegenover andere mannetjes. Het meest intensief verdedigen ze de kern van hun territorium dat enkele vierkante meters groot is en onderdeel uitmaakt van de tientallen vierkante meters die de kikkers gedurende de regentijd gebruiken als leefgebied. Binnen het territorium van het mannetje bevindt zich een aantal plekjes waarvandaan het dier zijn roep ten gehore kan brengen (Meuche et al., 2012). De mannetjes kiezen daarvoor stronken van omgevallen bomen, stenen, grote bladeren of schutbladen en hoopjes afgevallen blad dat zich in de begroeiing heeft opgestapeld. Hierop zitten de mannetjes net boven de bosbodem zodat het geluid van hun roep zich zo ver mogelijk kan verplaatsen. De felgekleurde gifkikkers zitten meestal duidelijk zichtbaar, de minder opvallend gekleurde kikkers kiezen voor een beschutte plek om te voorkomen dat ze door hun luide roep een gemakkelijke prooi worden voor roofdieren. De mannetjes verdedigen de beste plekjes waarvandaan ze kunnen roepen. Bij sommige soorten verdedigen de mannetjes ook goede afzetplaatsen voor eieren, een gunstige ligging ten opzichte van afzetplaatsen voor larven en locaties waar veel vrouwtjes samenkomen. Niet alle mannetjes zijn sterk genoeg om een territorium te bezetten. Binnen het territorium van een mannetje wachten soms ondergeschikte mannetjes hun kans af. Wanneer

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.

Theme picker

Back To Top