Update overdrachtsverklaringen en administratie

Update overdrachtsverklaringen en administratie

Onlangs vernam het bestuur dat het verhaal van overdrachtsverklaringen en administratie nog niet duidelijk genoeg was. Hierop bekeken wij nogmaals of het onderwerp kon worden herzien en of onze documenten nog aan de wetgeving voldeden. De oude versies waren namelijk alweer enkele jaren oud.

Onze overdrachtsverklaringen hebben minimale wijzigingen ondergaan. Wel is nu duidelijker gecommuniceerd dat een sluitende administratie verder gaat dan de overdrachtsverklaring. Er is hiervoor ook een extra formulier ontwikkeld. Hieronder geven wij enige uitleg.

 

Voor dieren onder CITES-bescherming bent u wettelijk verplicht om een sluitende administratie bij te houden. Volgens de Regeling Natuurbescherming, artikel 3.24, dient u hiertoe de onderstaande gegevens vast te leggen.

 • De administratie, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming, bevat de volgende gegevens over de aldaar bedoelde dieren en planten:
  • a. de wetenschappelijke sortnaam van het dier of de plant en het aantal dieren of planten van die soort;
  • b. de datum en de plaats van verkrijging van het dier f de plant;
  • c. de naam, het adres en het land van de leverancier van wie het dier f de plant is verkregen;
  • d. het land van herkmst van het dier of de plant, indien dit afwijkt van onderdeel c;
  • e. het nummer van het bij de verkrijging van het dier f de plant behorende CITES-document;
  • f. de datum en de plaats van vervreemding van het dier f de plant;
  • g. de naam, het adres en het land van de afnemer van het dier f de plant;
  • h. het nummer van het bij de vervreemding van het dier f de plant behorende CITES-document;
  • i. de datum van de geborte en het aantal nakomelingen van een dier;
  • j. gegevens ver de soort en de code van de merktekens;
  • k. de datum van de aanbrenging van merktekens aan het dier f de plant;
  • l. de datum en de plaats van sterfte van het dier f de plant.
 • 2 De administratie, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming:
  • a. is p naam gesteld, volledig en voorzien van een logische indeling en opeenvolgende nummering;
  • b. wrdt gevoerd op een wijze dat controle daarvan direct mogelijk is en de gegevens, bedoeld in het eerste lid, daaruit duidelijk blijken, en
  • c. wrdt bewaard met alle aantekeningen en bescheiden, waaronder nota's, vrachtbrieven en andere bewijsmiddelen, boeken, registers of andere hulpmiddelen, die betrekking hebben op het onder zich hebben en verhandelen van dieren op planten als bedoeld in het eerste lid.
 • 3 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, en de documenten, bedoeld in het tweede lid, worden bewaard gedurende ten minste drie jaren na de datum van de laatste in de administratie aangebrachte wijziging of aanvulling.

U ontvangt de meeste gegevens bij een volledig ingevulde overdrachtsverklaring. Deze kunt u dus direct overnemen in uw eigen administratie.

Bepaalde informatie is op het moment van overdracht echter nog niet relevant of aanwezig, die gegevens moet u dan nog toevoegen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal nakomelingen, de plaats/datum van overlijden of de eventueel nieuwe houder van het dier. U hoeft enkel die gegevens vast te leggen, waar u redelijkerwijs over kunt beschikken.

 

Met het vastleggen van basale informatie over uw dier en een bewijs van legale herkomst voldoet u al aan de administratieplicht. Deze geregistreerde gegevens moet u tijdens een controle enkel nog voorleggen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Lukt dit u niet, dan kunnen bestuurlijke maatregelen volgen. In de regel zijn deze altijd gericht op verbetering, niet op bestraffing. Wij adviseren u echter om voor de makkelijke weg te kiezen en met onze DN-overdrachtsverklaring en administratieformulier een sluitende administratie aan te leggen.

De nodige bestanden zijn te downloaden via onderstaande links en via de pagina's Overdrachtsverklaring Uitgebreid en Overdrachtsverklaring Klein.

 

Opmerking:
Voor gifkikkers is het niet mogelijk om merktekens aan te brengen. Daarom treft u deze invulvelden niet op onze documenten. Indien u dieren heeft waarbij het aanbrengen van merktekens wel mogelijk en verplicht is, dient u de onderstaande informatie zelf toe te voegen.
Merkteken:

 • Type:
 • Code:
 • Datum aanbrenging:

Documenten te downloaden

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.

Theme picker

Back To Top