VorigVorig Go to previous topic
VolgendeVolgende Go to next topic
Laatste Bericht 29 mrt 2011 17:30 door Peter de Jong
Richtlijnen voor het schrijven van een artikel voor het DN-Magazine
0 Antwoorden
AddThis - Bladwijzer en Delen knop
Sorteer Berichten:
U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.
Auteur Berichten

Peter de JongPosts:4029


Profiel

Vlaardingen

Dn Lid


--
29 mrt 2011 17:30

   

  Richtlijnen voor het schrijven van een artikel
   
  Inhoud
  Ga bij het schrijven van een artikel gestructureerd te werk. Dat geeft houvast en voorkomt dat u dingen vergeet. De uiteindelijke lezer van uw verhaal kan zo ook de kern van uw verhaal makkelijker vasthouden en krijgt op deze wijze zoveel mogelijk relevante informatie.
  Structuur betekent dat u uw artikel een ‘kop’ en ‘staart’ moet geven. Een kop betekent dat u een korte inleiding of voorwoord maakt waarin u bondig vertelt waarover het verhaal gaat. Indien u een dier in het artikel beschrijft, dan noemt u in de kop tenminste één keer de volledige Latijnse naam van het dier. De staart is meestal een kort slotwoord of conclusie.
  Tussen kop en staart beschrijft u:
  ·         waar de dieren van nature voorkomen
  ·         eventueel hoe u aan de dieren bent gekomen
   ·         hoe de dieren zijn gehuisvest (grootte en inrichting van het terrarium, hoeveel dieren bij elkaar, temperatuur, licht en luchtvochtigheid)
  ·         welke voedseldieren u gebruikt en hoe vaak u voert
  ·         hoe u de dieren tot kweken hebt aangezet
  ·         hoe u de larven opfokt
  ·         hoe de metamorfose is verlopen
  ·         welke voedseldieren u de jonge dieren geeft
  ·         welke bijzonderheden u zijn opgevallen
  ·         of u duidelijk succes- en faalfactoren kunt noemen (dit kan ook in het slotwoord of conclusie)
   
  Bij een artikel over techniek is het van belang dat u beschrijft:
  ·         waar het ‘ding’ voor bedoeld is
  ·         hoe het werkt
  ·         eventueel hoe het is gemaakt
  ·         hoe het moet worden gebruikt
  ·         welk onderhoud er nodig is
  ·         welke bijzonderheden u zijn opgevallen
  ·         of u duidelijke succes- en faalfactoren zijn te noemen
   
  Bij een reisverslag is het van belang dat u bedenkt dat het artikel toegevoegde waarde moet hebben voor de hobby. Naast wetenswaardigheden over de reis zelf, is het onder andere interessant om te vermelden:
  • in welke periode u er was (nat of droog seizoen)
  • op welke momenten van de dag u dieren heeft waargenomen
  • welke temperaturen en luchtvochtigheid u heeft gemeten
  • of de bodem met een bladlaag was bedekt en of die nat of droog was
  • of er eventueel andere zaken zijn opgevallen die voor het terrarium interessant zijn
   
  Aanleveren van tekst
  Graag ontvangen wij de tekst digitaal. Dat kunt u doen door het tekstbestand en de foto’s te uploaden op de redactiewebsite. Voor de website en de inloggegevens kunt u contact opnemen met de redactie (redactie@gifkikkerportaal.nl).
   
  Indien uploaden niet werkt dan kunt u in overleg het tekstbestand via e-mail toezenden. Omdat fotobestanden vaak erg groot zijn, heeft het niet onze voorkeur om deze via de email te ontvangen. De e-mailbox van de redactieleden raakt hierdoor namelijk erg snel vol.
  Indien u niet beschikt over internet kunt u ook het tekstbestand en de foto’s op een CD branden en deze naar het postadres van de redactie zenden. Het postadres is in de colofon van het laatste DN-magazine te vinden.
   
  Voor de redactie is een tekst in Microsoft Word (.doc bestand) het meest gemakkelijk, omdat de verdere verwerking en opmaak via programma’s van Microsoft Office gebeuren. De tekst dient een ‘platte tekst’ te zijn. Dit is een tekst zonder opmaak of tekstverfraaiingen. Eén van de redacteuren redigeert de tekst, zet deze in kolommen en voegt de foto’s en onderschriften toe.
   
  Aanleveren van foto’s
  Het spreekt voor zich dat een verhaal met foto’s meer tot de verbeelding spreekt dan tekst alleen. Foto’s bij uw artikel zijn dus zeer welkom. Wij gaan er vanuit dat u zelf de foto’s maakt of laat maken. Redactieleden kunnen slechts in een uiterste situatie foto’s bij u thuis komen maken.
  Bedenk dat het maken van foto’s achteraf meestal niet meer kan. Van een jonge kikker kunt u achteraf geen foto meer maken als larf!
  Bedenk ook dat van een technisch slechte foto geen goede afdruk in het magazine kan worden gemaakt. Een goede foto is scherp, juist belicht en voldoende gedetailleerd. Voldoende details krijgt u door zo beeldvullend als mogelijk te fotograferen. Bij macro-opnamen is de scherpstelling heel kritisch. Werk met een klein diafragma (groot getal) en probeer op het oog van een diertje scherp te stellen.
  De meeste foto’s worden tegenwoordig met een digitale camera gemaakt en in het JPEG-formaat. In principe gelden daarvoor dezelfde regels als voor een analoge camera. Er komt echter nog een punt bij. Vaak kunt u bij foto’s in JPEG-formaat de instellingen voor beeldkwaliteit en beeldformaat aanpassen. Zorg dat u beide de hoogste stand zet. Dit levert relatief grote bestanden op en geven de meeste speelruimte bij de opmaak en de beste resultaten bij druk. Een foto van 250KB is wellicht genoeg voor publicatie op het Internet, maar is absoluut onvoldoende voor zelfs een kleine afbeelding in het magazine. Lever foto’s aan van 2MB of groter.
  Met sommige camera’s kunnen foto’s worden gemaakt in RAW-formaat. Bij dit formaat wordt de onbewerkte informatie van de beeldchip van de camera bewaard. Deze grote bestanden leveren per definitie de grootst mogelijke details en speelruimte voor bewerking achteraf. U kunt foto’s ook aanleveren in dit bestandsformaat.
   
  Elke foto heeft zijn eigen naam zoals IMG_123 of P120045. Maar omdat we bij de redactie een fotoarchief hebben waar we weinig met deze namen kunnen, willen we u vragen om de Wetenschappelijke naam van de kikker in de naam te zetten. Dit ziet er dan als volgt uit: Dendrobates leucomelas IMG_123. Bij een foto over techniek benoemt u kort wat dat op de foto staat. Bijvoorbeeld: Ventilator IMG_123.
  Zorg er voor dat u een bijsluiter bij de foto’s maakt, waarin vermeld staat wat er op elke foto te zien is. Een voorstel van uw kant voor een eventueel onderschrift is nog beter.
  Foto’s en afbeeldingen dient u nooit in het tekstdocument te plaatsen, maar los bij te leveren. De redacteur doet dit bij de opmaak van het artikel.
   
   
  Literatuurverwijzingen
  Vaak wordt literatuur van anderen gebruikt om een artikel te schrijven. U bent dan verplicht om deze literatuur te vermelden aan het einde van het artikel.
  Dit kunt u op de volgende manier doen:
  Tijdschriftartikel: auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift. Jaargang (aflevering): paginanummers.
  Boek: auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad.
  Bij boeken met per hoofdstuk een andere auteur: auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. paginanummers. Uitgever, stad.
   
   
  Ten slotte
  Door het aanleveren van een artikel en foto’s geeft u de redactie ook toestemming om deze te gebruiken in het Engelstalige DN-magazine en om de foto’s op te nemen in het fotoarchief van de redactie. Indien u dit nadrukkelijk niet wenst, kunt u dit aangeven bij de redactie.
   
  Neem bij eventuele onduidelijkheden vooraf contact op met de redactie via redactie@gifkikkerportaal.nl
   
  Succes met het schrijven van een artikel.
   
   
   

  Bijgewerkt op:29-03-2011

  0
  U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.


  Back To Top