VorigVorig Go to previous topic
VolgendeVolgende Go to next topic
Laatste Bericht 10 nov 2011 11:00 door Steven Geurts
Verbod op aanbieden wildvang/importdieren
42 Antwoorden
AddThis - Bladwijzer en Delen knop
Sorteer Berichten:
U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.
Pagina 1 van 912345 > >>
Auteur Berichten

G-J BijlPosts:959


Profiel

Oss

Dn Lid


--
01 nov 2011 18:52

  Goedendag,

  binnen het kader van het aanbod gedeelte van het forum even de volgende vraag/kwestie.

  Ik heb een tijdje terug een aanbod geplaatst in het Aanbod gedeelte dit ging om een Atelopus Spumarius (Paars/Roze). Binnen enkele uren bleek dit aanbod door een van de moderators te zijn verwijderd als gevolg van de geldende regels binnen het aanbod gedeelte.

  In het aanbod stond duidelijk vermeld dat het inderdaad om een importdier ging uit een van de Suriname importen van Rana enkele jaren terug. En dus werd de advertentie verwijderd.

  MAAR het is toch te gek voor woorden wanneer een liefhebber bij een van DN's meest bekende sponsoren een importdier koopt en deze vervolgens niet op een verantwoorde manier te koop aan kan bieden via het forum. Je wilt niet weten wat voor reacties er komen en welke instanties mogelijk wakker worden wanneer de naam Atelopus op marktplaats verschijnt in het aanbod gedeelte.

  Iedereen weet dat dit het hier gaat om dieren welke de nodige kennis en tijd vragen om op een correcte en juiste manier gehouden en verzorgd te worden zoals dit geld voor alle dieren die hier worden aangeboden maar waarom wordt er in dit geval dat niet gekeken naar de achtergrond en word op basis daarvan het besluit genomen een advertentie wel of niet te verwijderen.

  In deze situatie waarbij duidelijk melding word gemaakt dat het dier afkomstig is van RANA is het op zijn minst vreemd te noemen dat men bij DN de herkomst van het dier in twijfel trekt, wat in mijn ogen de rede is om wildvang/importdieren niet op het forum aan te bieden.

  Graag zou ik op bovenstaande situatie een duidelijke reactie willen ontvangen en ik hoop dat DN zichzelf hierbij niet automatisch indekt/verschuilt achter het eenvoudig verbieden van alle aanbod import/wildvangdieren want hiermee schuift het in mijn ogen een deel van zijn verantwoordelijkheid namelijk het op een verantwoorde manier huisvesten van de dieren in de hobby, waaronder ook de dieren vallen welke door sponsoren middels importen in de hobby worden gebracht, te gemakkelijk af. En hiermee toont het ook niet bepaald een vertrouwen in zijn sponsoren. 

  Dieren die op een aantoonbaar verantwoorde manier in de hobby zijn beland dienen ook als zodanig geaccepteerd en behandeld te worden en niet simpelweg te worden verwijderd uit het aanbod gedeelte. 

  Mogelijk dat het tijd is om deze regelgeving eens te herzien? 
    

  0

  Raymond ***  Posts:2297


  Profiel

  niet actief

  Dn Lid


  --
  02 nov 2011 13:03
  In de statuten van de vereniging is vermeld dat er geen aanbod van wildvangdieren mag zijn. De vereniging dient zich aan de statuten te houden, daarvoor zijn deze immers opgesteld. Het forum is gelijkgetrokken met de regels die voor de beurs gelden, omdat bij het vastleggen van de statuten er nog geen sprake was van internet.

  Tijdens de ledenvergadering (ALV) in mei 2010 is gepeild onder de aanwezigen of deze regel gehandhaafd moet blijven. Hier kwam uit dat een meerderheid voor het handhaven van deze regel is. Maar omdat er te weinig leden aanwezig zijn bij de ALV, is deze stemming niet bepalend.
  Als moderatorteam proberen wij deze regels zo goed mogelijk te handhaven.

  Het veranderen van de statuten heeft nog al wat voeten in aarde omdat hiervoor een stemming gedaan moet worden. Als ik me niet vergis, is het bestuur bezig met het onderzoeken wat de beste manier is om deze stemming te laten verlopen. Maar misschien dat een bestuurslid hier wat meer duidelijkheid over kan verstrekken!?

  Tot de wijziging van de statuten, zullen wij als moderators deze regel blijven hanteren. Het gaat er niet om of het dier dan wel of niet verantwoordelijk geïmporteerd is. Eén van de doelstellingen is het bevorderen van nakweek en daarom is bij het opstellen van de statuten besloten om wildvang uit te sluiten van de beurzen.

  Overigens zijn de winkels geen sponsoren maar adverteerders, maar dat ter zijde.

  En wat voor een instanties zullen er wakker door worden als je Atelopus aanbiedt? Je hebt CITES-papieren/CITES-nummer, dus krijg je geen enkel probleem met het CITES-bureau of de AID.

  Aanbieden van dieren via deze site geeft, naar mijn persoonlijke mening, ook geen garantie van een verantwoorde verplaatsing. Want als je dieren echt een goed thuis wilt geven, dan weet je zelf bij wie je de dieren in goede handen achter kan laten en hoef je niet eens een advertentie te plaatsen. Als een voor jou vreemde hobbyist dieren bij je op komt halen, dan kan het alsnog iemand zijn die niet alle kennis in huis heeft. Activiteit op fora is immers ook geen maatstaaf voor de ervaring.
  0

  Anja de Baas  Posts:1129


  Profiel

  Dieren

  Dn Lid


  --
  02 nov 2011 19:27

  Raymond vroeg of iemand van het bestuur een toelichting kon geven hoe het staat met het wijzigen van de DN statuten. Dit is inderdaad aardig complex.

  In de algemene ledenvergadering (ALV) van 2010 is een stemming geweest of deze regel, die in onze statuten staat, gehandhaafd zou moeten blijven. Een meerderheid van de aanwezigen was voor handhaven van deze regel. Het was geen formele stemming omdat om tot een wijziging van onze statuten te kunnen overgaan, er een tweederde meerderheid van onze leden aanwezig moet zijn. Op de ALV is meestal slechts een handje vol leden aanwezig. Mocht tweederde van de aanwezigen echter voor afschaffing van deze regel zijn geweest dan hadden wij volgens onze statuten binnen 4 weken een nieuwe ALV moeten uitschrijven en alle leden schriftelijk moeten uitnodigen en informeren over de gewenste wijziging en zou in deze 2e ALV opnieuw gestemd moeten worden. Dan zou een tweederde meerderheid van de aanwezigen volstaan om tot wijziging van de statuten over te gaan. Hiervoor moeten wij dan naar de notaris.

  Er is toen gesproken over deze omslachtige manier het wijzigen van de statuten en of dit in het digitale tijdperk niet makkelijker zou kunnen. Wij hebben toen als bestuur toegezegd om voor de volgende ALV (2011) te kijken of we de statuten niet op dit punt zouden kunnen aanpassen en dat we zouden kijken of we niet naast statuten en een huishoudelijk reglement kunnen hebben. Om wijzigingen in het huishoudelijk reglement door te voeren hoef je niet naar een dure notaris en is slechts éénmalig een meerderheid van stemmen nodig.

  Voor de ALV van 2011 hebben wij nieuwe concept statuten en een huishoudelijk reglement geschreven, die het doorvoeren van wijzigingen moeten vergemakkelijken. Wij hebben voor de ALV een topic hierover geopend en in het DN magazine, bij het DN nieuws de belangrijkste wijzigingen beschreven en de nieuwe concept statuten en het huishoudelijk reglement op onze site geplaatst. In de ALV van 2011 zijn de aanwezigen unaniem akkoord gegaan met de wijziging van de statuten en een huishoudelijk reglement. De statuten moeten echter door een notaris worden opgemaakt. Daar we nog met de oude statuten zitten en er wederom geen tweederde van de leden aanwezig waren, is besloten om dit voor de ALV van 2012 te doen en niet even snel naar de notaris en binnen 4 weken een extra ALV uit te schrijven.

  Wij hebben met de notaris overlegd hoe wij het snelst en het makkelijkst de nieuwe statutenwijziging kunnen doorvoeren omdat we met een 2e stemming zitten. Op de symposiumdag 2012 houden wij 2x een ALV, 1 voor de 1e stemming, daar er nooit tweederde van de leden aanwezig zijn en een 2e ALV waarvoor tweederde van de aanwezige stemmen voldoende zijn. Als wij iedereen hierover informeren, in het magazine en op het forum, is dit rechtsgeldig en kan bij instemming de nieuwe, inmiddels door de notaris opgestelde statuten formeel vastgesteld worden. Met de nieuwe statuten wordt het wijzigen makkelijker en het huishoudelijk reglement kan helemaal makkelijk gewijzigd worden, hiervoor kunnen we zelfs digitaal stemmen en de wijziging gelijk doorvoeren.

  De regel dat wildvang kikkers bij DN evenementen niet zijn toegestaan is een regel die al bij de oprichting van DN is ingevoerd, daarna nog een keer bevestigd is bij een herziening van de statuten (de huidige). Daarnaast nog een keer tijdens de ALV van 2010 waar geen meerderheid voor was, terwijl er een tweederde meerderheid voor nodig is.
   

  0

  G-J Bijl  Posts:959


  Profiel

  Oss

  Dn Lid


  --
  03 nov 2011 12:38

  Dank voor de reacties tot dusver. Ik heb al begrip voor de regeltjes en het feit dat deze niet 1,2,3 aangepast kunnen worden aangezien zei deel uitmaken van de statuten. Ook het standpunt van DN t.a.v. het bevorderen van nakweek boven het importeren van nieuwe dieren is meer dan duidelijk, en ook een van de redenen dat ik destijds lid ben geworden.

  Maar dit houdt niet in dat DN zijn ogen zomaar kan sluiten voor dieren die als gevolg van de hobby op een verantwoorden en legale manier geimporteerd worden. Zoals iedereen weet is er gewoon vraag naar dit soort dieren ook binnen DN leden en of het nu gaat om het verkrijgen van nieuwe bloedlijnen of soorten die nog niet voorkwamen in de hobby het is om het even. De dieren komen binnen de hobby en dus zal DN zich daar in mijn ogen over uit moeten spreken, het niet accepteren van deze dieren is in mijn ogen een slechte reclame van DN. Men kan in deze tijd met de importen niet alleen het beste jongetje/meisje van de klas spelen door puur en alleen in te zetten op het bevorderen van nakweekdieren.

  Durft DN het risico niet te nemen en blijft men daarom ver weg van zelfs door 'adverteerders' (welke in mijn ogen al meer dan hun sporen binnen de hobby en ook voor DN hebben bewezen) geheel volgens de papieren en regels goedgekeurde importen. Men kent deze bedrijven/personen en in mijn ogen is er dan ook geen enkele rede om te zeggen dat men zich op glad ijs zou begeven door zich als DN zijnde wel achter deze importen te scharen. Het zou DN juist sieren om als mensen dan zonodig nieuwe bloedlijnen willen hebben en of importdieren zoeken hen te wijzen op deze importen i.p.v. dat men wel op de een of andere manier op een foute wijze in aanraking komt met verkeerde importen. Hierin ligt wat mij betreft een duidelijk onderscheid en een mogelijkheid voor DN om t.a.v. de importen een standpunt in te nemen dat van deze tijd is.

  Dan wat betreft mijn persoonlijke reden om het dier hier aan te willen bieden is niet omdat ik geen mede hobbyisten om mij heen heb die het dier geen goed tehuis zouden kunnen bieden. Het gaat mij om het feit dat de kans op het forum heel wat groter is om iemand te vinden die mogelijk nog een dier voor zijn groep zou kunnen gebruiken. En ik denk dat er veel mensen tekort worden gedaan door te zeggen dat je zelfs op het forum geen zekerheid hebt dat de mensen hier geen zorgdragen voor hun dieren. Dat men de weg naar het forum hebben gevonden is in mijn ogen meer dan een teken van goede wil en op dat gebied lijkt het mij meer dan logisch dat ik een dier liever via het forum verkoop dan via een andere website waarbij men inderdaad niet weet wie of wat men treft.

  Ik hoop dat mijn standpunt in deze duidelijk is en dat er mede-hobbyisten zijn die er net zo over denken. Het gaat nu om een Atelopus maar hetzelfde feit geld dus voor een geimporteerde Tinctorius ook al betwijfel ik of men hierbij uberhaupt al zal benoemen dat het een importdier betreft, als gevolg van de regelgeving m.b.t. het aanbod op het forum. Dat toont dus dat men door de helderheid van de regel namelijk het niet toestaan van import/wildvangdieren eerder meer problemen creeert dan wanneer men op basis van goede regelgeving en onderbouwing wel open zou staan voor legale importen. Zodat met zelfs bij een Tinc. niet hoeft te liegen om een aanbod wel of niet te kunnen plaatsen.

  0

  Joland Bos  Posts:1307


  Profiel


  --
  04 nov 2011 11:11

  Ik denk dat je nu vooral in je eigen straatje aan het praten bent. Waarom zouden de regels aangepast moeten worden?
   

  Weet je wel hoeveel dieren er geïmporteerd worden uit het wild, het gaat om enorme aantallen. Om als voorbeeld even de tincen te noemen, rana is niet de enige die ze heeft. Het gaat om duizenden dieren. Als ik alleen al zie hoeveel dieren er dood zijn gegaan bij hobbyisten sinds de importen er zijn geweest.
  Wat doen we dan? In plaats van ons te concentreren op verbeterde leefomstandigheden zoals het juiste voedsel, want dat is een groot probleem bij tincen, gaan we er gewoon nog meer uit het wild halen.
  Het is geen onuitputbare bron.
  Nu is hetzelfde gaande met pumilio's, want dit is de nieuwe hype, na de tincen, het word vaak nog nakweek (farmbred) genoemd ook, maar het is niks anders dan dieren uit het wild trekken.
   

  Ik ben absoluut voor het handhaven van het DN standpunt en het bevorderen van nakweek.
  Ik heb geen problemen met een aantal dieren uit het wild halen (maar geen duizenden en nog eens duizenden), om die dan te verspreiden onder gerenommeerde kwekers. Zij kunnen dan de F-1 dieren tegen een redelijke prijs op de markt brengen.
  Maar er zijn nu zoveel mensen geweest zonder ervaring die aan de tincen begonnen met alle gevolgen vandien.

  En in jouw geval heb je het over atelopus, hoe vaak zijn deze nagekweekt? Nu is de hype over, maar wat als ze straks weer populair worden? Gaan we dan maar weer gewoon een nieuwe zending uit het wild trekken?

  0
  U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.
  Pagina 1 van 912345 > >>


  Back To Top