VorigVorig Go to previous topic
VolgendeVolgende Go to next topic
Laatste Bericht 27 nov 2018 11:37 door Sander Bauer
Nieuws vanuit het Platform Verantwoord Huisdierbezit
1 Antwoorden
AddThis - Bladwijzer en Delen knop
Sorteer Berichten:
U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.
Auteur Berichten
Sander Bauer

Posts:613


Profiel

Uithoorn

Dn Lid
Bestuur

--
24 sep 2018 18:59

  Formele klacht van PVH naar MinLNV

  Onlangs stuurde het Platform Verantwoord Huisdierbezit een brief naar onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het PVH-bestuur gaf hierin aan dat de ontwikkelingen rondom de Positieflijst voor veel verwarring blijven zorgen en geen zicht bieden op een goede relatie tussen beleidsmakers en dierhouders. Wij vinden het belangrijk om enige toelichting op deze brief (zie bijlage) te geven omdat het meer inzicht geeft in de activiteiten die vanuit het project Samen Sterker worden uitgevoerd.

   

  Waarom nu deze brief?

  Binnen het Platform Verantwoord Huisdierbezit werken wij samen met diverse dierverenigingen en vertalen wij onze wensen en zorgen naar heldere signalen voor onze politieke bewindsvoerders in Den Haag. Het PVH bestuur neemt deze punten mee in haar overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nu Carola Schouten (ChristenUnie) is aangetreden, hoopt het platform op een Staatssecretaris met betere luistervaardigheid dan haar voorgangers. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat S. Dijksma en M. van Dam (beide PvdA) hun openlijke afwijzing van legitieme belanghebbenden in de hobbymatige dierhouderij beschouwden als normaalste zaak van de wereld. Voor het Platform Verantwoord Huisdierbezit was dit geen verrassing, maar het betekende wel dat zij een ongelofelijke inspanning moest leveren (en nog steeds levert) om de schade aan onze verenigingen op de politieke agenda te krijgen.

  Naast onwillige ambtenaren helpt de maatschappelijke desinteresse in het Nederlands dierenwelzijnsbeleid ook niet bepaald om dierverenigingen te betrekken bij de wettelijk vastgelegde houderijstandaarden. En een gekleurde berichtgeving in de media zit goed overleg met het ministerie flink in de weg. Door de amfibie- en reptielhouderij af te beelden als het verzamelen van postzegels weet half Nederland ondertussen braaf te herhalen dat die enge beesten toch maar niet in huis horen en dat het vooral zielig is. Onze beleidsmedewerkers pakken deze verhalen smullend op en vergeten voor het gemak maar even dat traditionele dieren ook nog steeds in een gelijke vorm van gevangenschap worden gehouden.

  De oorspronkelijke reden waartoe de PVH werkgroepen in het leven werden geroepen, het mede vormgeven van houderijvoorschriften welke aan de positieflijst zouden worden toegevoegd, staat daarmee al heel lang op pauze. Dendrobatidae Nederland blijft binnen het PVH echter haar vertegenwoordiging van gifkikkerhouders op zich nemen en draagt zowel financieel als projectmatig bij aan de activiteiten.

   

  Natuurlijk zien wij graag het moment aanbreken waarop wij in gelijkwaardig overleg treden met ons Ministerie. De formele klacht die het PVH stuurde, heeft daartoe niet alleen een signaalfunctie maar ook strategisch nut. Om het welzijn van exotische dieren niet te laten reduceren tot een ver-van-mijn-bed-show moeten de verenigingen met haar gespecialiseerde biologen en wetenschappers laten merken dat zij de plannen van LNV kritisch bekijken. Het opzoeken van scherpe gesprekken hoort daar net zo goed bij.

  Bijlagen
  0
  Sander Bauer

  Posts:613


  Profiel

  Uithoorn

  Dn Lid
  Bestuur

  --
  27 nov 2018 11:37

  Omwille van de de brief uit de bijlage is één van de bovenstaande producten aangepast.

  Bijlagen
  0
  U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.


  Back To Top