VorigVorig Go to previous topic
VolgendeVolgende Go to next topic
Laatste Bericht 11 jul 2021 12:31 door Remco Stuster
Wilt u ook een goedgevuld DN magazine blijven ontvangen?
0 Antwoorden
AddThis - Bladwijzer en Delen knop
Sorteer Berichten:
U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.
Auteur Berichten

Remco StusterPosts:6602


Profiel

Delft

Dn Lid
Bestuur
Voorzitter
--
11 jul 2021 12:31

  Help ons het DN magazine te vullen!!

  Zoals u weet zijn het jullie zelf, onze leden, die de vereniging maken tot wat hij is. Dat geldt ook voor de inhoud van ons magazine. Wegens een tekort aan kopij doen wij dan ook wederom een oproep aan u om eens in de pen te klimmen. Alles is welkom!

  Heel specifiek zoeken wij voor de septembereditie nog artikelen over pumilio's (ervaringen, voeding, biologie, onderzoek, etc.).

  Voor latere edities zoeken we onder andere naar kweekervaringen met zeer algemene en daardoor onderbelichte soorten zoals Phyllobates vittatus, Dendrobates leucomelas, Epipedobates anthony, e.a.

  Alvast hartelijk dank namens de redactie!

  2
  U bent niet gemachtigd om antwoord te kunnen geven.


  Back To Top