Volg ons

 

No articles match criteria.

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers. Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen. Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

[Lees verder...]


Kikkerdag

Han Peper 0 474 Artikel waardering: 3.3

Kikkerdag

Dendrobatidae Nederland organiseert tweemaal per jaar een kikkerdag waar amfibieënliefhebbers verschillende soorten kikkers kunnen aanschaffen. Voor leden van Dendrobatidae Nederland is dit het moment om nakweekdieren te verkopen. (omwille van onze statuten en doelstellingen treft u op deze dagen géén dieren afkomstig vanuit wildvang)

De kikkerdag biedt ook gelegenheid om kikkerbenodigdheden aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld aan materialen voor de inrichting van uw terraria of paludaria, kweeksubstraten voor fruitvliegen en overige voedseldieren, waterbehandelingssystemen, luchtbevochtigers, semi-tropische en tropische planten, verlichting en toebehoren, compleet ingerichte bakken, regeltechniek en meer….

Houderijrichtlijnen

Remco Stuster 0 340 Artikel waardering: 5.0

Omdat het voor leken moeilijk te bepalen is of Dendrobatoidae op een verantwoorde manier hobbymatig gehouden kunnen worden, zijn minimale houderijrichtlijnen voor hobbyisten van groot belang. Dergelijke richtlijnen, gebaseerd op de levensbehoeften die een goede kwaliteit van leven waarborgen, kunnen dienen als checklist voor hobbyisten evenals voor instanties die dierenwelzijn handhaven.

Onder hobbyisten is het de regel dat dermate nauwkeurig aan alle levensbehoeften wordt voldaan dat de dieren zich beginnen voort te planten. Veel meer dan bij andere hobby’s is er een cultuur van kweken in plaats van consumeren, waarbij de nakweek veelal word geruild of verhandeld onder hobbyisten onderling. Voor de kweek is een voldoende welzijnsniveau noodzakelijk, waarmee dit de makkelijkste indicator is van een hobbyist die zijn hobby voldoende verstaat. Uiteraard is het niet kweken met Dendrobatoidae niet indicatief voor onvoldoende verzorging van de dieren, om de simpele reden dat de dieren daarvoor geslachtsrijp moeten zijn, een partner moeten hebben en de voortplanting niet het hele jaar door hoeft plaats te vinden. Voor die dieren geldt dat het welzijnsniveau het beste bepaald kan worden op basis van de hier vermelde minimale richtlijnen.

RSS

Over de voordelen van een DN lidmaatschap.

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:
-4 keer het DN magazine!!
-2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé (dus vier keer 5 euro entree)!!
-1 keer gratis symposiumdag!!
-Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
-Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
-We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. Voor elk lid wordt een bedrag afgedragen aan het project Samen Sterker van het PVH (Platform Verantwoord Huisdierbezit) waarmee we ons via beleidstrajecten effectief inzetten om dierenleed te voorkomen.
-Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 27,50 euro (binnen NL), of 35,- euro (buiten NL)

Het is ECHT in het belang van alle dierenhouders om bij minstens één dierenhouderijorganisatie aangesloten te zijn, die het liefst ook bij de PVH aangesloten is, of dat nou DN is of niet...

Slechts een kleine greep uit de projecten en onderzoeken die we financieël ondersteunen en/of ondersteund hebben:
https://cramphibian.com/
http://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve/…
http://www.exploration-sira.com/
https://associationmitsinjo.wordpress.com/

Alleen voor DN leden
Het gifkikkerportaal heeft een besloten gedeelte op de website die alleen toegankelijk is voor DN leden. Leden kunnen dit besloten gedeelte zien door in te loggen.[lees verder ...]
Oude DN magazines
De oude magazines vanaf 1989 zijn nu ook te lezen op [lees verder ...]
Reisverslagen
Hier vind u verschillende reisverslagen van leden die met eigen ogen wel eens wilden zien hoe de gifkikkers in hun eigen omgeving leven. [lees verder ...]
Bibliotheek
DN heeft een uitgebreide bibliotheek met verschillende interessante artikelen. [lees verder ...]
Web log
DN Leden kunnen nu hun ervaringen delen in de nieuwe DN web log [lees verder ...]

Back To Top