Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:

 • 4 keer het DN magazine!!
 • 2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé.
 • 1 keer gratis symposiumdag!!
 • Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
 • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
 • We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. 
 • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Terugblik DN-Dag
Sander Bauer

Terugblik DN-Dag

Afgelopen zaterdag hielden wij onze jaarlijkse DN-dag (symposiumdag), een dag waarop iedere bezoeker gratis lezingen kan bijwonen en leert over alles dat de vereniging van dag tot dag bezig houdt.

 

Zoals gebruikelijk gaven de sprekers ons weer drie unieke lezingen. Wij leerden bijvoorbeeld hoeveel werk het is om planten en dieren op levendige wijze in een tekening vast te leggen. Volgens medisch wetenschappers werkt dat zelfs beter dan een foto.

Ook vertelde Nick ons over de projecten die amfibieën tegen uitsterven beschermen. Vooral de ziektes binnen wilde populaties maken het onderzoekers en parkbeheerders erg lastig. Wist je ook al dat een kweekprogramma wel vier jaar duurt voordat er dieren worden uitgezet? En dan ben je er nog niet… “Soms zagen ze de slangen uit de struiken schieten, en dan ben je de helft alweer kwijt. Dat is goed balen.

De derde lezing gaf aan dat Dendrobatidae Nederland een belangrijke maatschappelijke rol speelt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vertelden over de CITES-bescherming en hoe hobbyisten een signaalfunctie leveren wanneer deze toch spaak loopt. Ook verwezen zij naar de Dendrobatidae Nederland toetsingslijst die voorkomt dat u onbedoeld illegale dieren aanschaft.

 

Image

(E. Winkel brengt zelfs gedroogde planten weer tot leven "Het tekenen en gewenste effect plan ik echt stap voor stap uit")

Image

(N. van der Giesen over de levenscyclus van Batrachochytrium dendrobatidis)

 

Maar hoewel elke spreker ons weer stof tot nadenken geeft, willen wij toch uitleggen dat de DN-dag niet zozeer om de lezingen draait. Het gaat om de kikkerhobby waar wij allemaal deel van uitmaken. Deze hobby presenteren wij via de vereniging en haar leden. En dat totaalplaatje geeft een maatschappelijk beeld van de reptielen- en amfibieënhouderij.

Wij hebben deze publieke voorlichtingstaak al vanaf 1989 in onze statuten staan en daarmee porren wij de beleidsmakers om rekening te houden met kikkerliefhebbers.

Statuten, art. 2.1

Het doel van de vereniging is de waardering voor de natuur […] te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.  ~~~  Hoofddoelstellingen zijn tevens het bevorderen van nakweek […] en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot deze kikkers […] en van al hetgeen daarmee verband houdt.

Het opwekken van natuurwaardering zit bij onze fans wel goed. Dendrobatidae Nederland heeft prachtige magazines, geweldige leden en zelfs een boek! Maar er blijft nog genoeg werk voor ons over. Dit zijn dan ook de onderwerpen die wij bespreken tijdens de algemene ledenvergadering. Zo is maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenwoordig sterk bepalend voor het succes van een vereniging, maar op dit vlak schiet onze activiteit tekort.

Wij kunnen dit gat opvullen door meer openbare artikelen of blogposts te schrijven, maar ook door contact te leggen met andere dierenwelzijnsorganisaties. Het is ook daar belangrijk dat dieractivisten leren om nuances aan te brengen en kikkerhouders niet demoniseren. Dit brengt met zich mee dat wij allereerst moeten stoppen met navelstaren en onze focus verleggen van intern naar extern. Als wij deze rol niet samen oppakken, dan mag u over twee jaar vast geen kikkers meer houden en stort ook onze natuurbescherming in elkaar. Wist u bijvoorbeeld dat Dendrobatidae Nederland veel geld doneert aan wetenschappelijk onderzoek? Zelfs de meest bekende amfibie-onderzoekers komen steeds moeilijker aan de middelen om hun onderzoek uit te voeren.

 

Momenteel is er dan nog de kwestie van onze bestuurlijke bezetting. Zoals tijdens de ALV is besproken, zit het er bijna op voor de vereniging. Volgend jaar treden enkele bestuursleden definitief af. Hierna blijven er nog twee bestuursleden over en dat is niet genoeg om de vereniging draaiende te houden. Vooral omdat wij diverse onderhoudstaken en wettelijke verplichtingen hebben, zijn wij dan gedwongen om met de vereniging te stoppen.

Hoewel deze situatie de afgelopen jaren meerdere malen is aangegeven, hebben wij nog niemand gevonden voor onze ledenadministratie. Deze taak is echt noodzakelijk maar helaas nooit zo populair geweest. Ledenadministratie draait vooral om het verwerken van adreswijzigingen en de beantwoording van mails. Als deze taak u toch aanspreekt, mail dan vandaag nog het bestuur!

Ook de functie van penningmeester staat weer open. Dit jaar besteden wij die taak grotendeels uit aan een externe boekhouder, waardoor de persoonlijke lasten minimaal zijn. Toch is vanuit DN een extra controlefunctie nodig om het financiële vertrouwen te garanderen. Deze taak is echt iets voor een kikkerfanaat met analytische instelling.

Natuurlijk hebben wij voor reguliere vrijwilligers ook nog een hele takenlijst. De meeste van deze klussen zijn snel af te ronden, maar vragen wel om capaciteit die nu simpelweg ontbreekt. Als wij ieder seizoen slechts een paar dingen kunnen voltooien, dan schiet het gewoon niet op. We kijken ook op dit punt naar het laatste actieve jaar van Dendrobatidae Nederland…


!!! Geïnteresseerden worden opgeroepen het bestuur te mailen. Als aspirant-bestuurslid help je DN bij diverse taken zoals de ledenadministratie en financiële verantwoording van de vereniging. Maar ook verenigingspromotie en projectondersteuning vragen jouw aandacht.


Image

Er is gelukkig ook positief nieuws. Wij hebben nieuwe flyers ontwikkeld die alle geïnteresseerden in één keer vertellen waar Dendrobatidae Nederland voor staat. Natuurlijk willen wij zo nieuwe leden en potentiële vrijwilligers aantrekken, maar daar is jullie hulp bij nodig. Zorg er dus voor dat onze flyers ook bij nieuwe kikkerliefhebbers terechtkomen. Wij stellen setjes flyers voor jullie beschikbaar tijdens de kikkerdagen.

 

Wij zien elkaar snel weer!

Warme kikkergroet van uw bestuur

Vorig artikel Houderijrichtlijnen
Printen
1791 Waardeer dit artikel
Geen waardering

Theme picker

Laatste nieuws

Houderijrichtlijnen
Houderijrichtlijnen

Houderijrichtlijnen

Omdat het voor leken moeilijk te bepalen is of Dendrobatoidae op een verantwoorde manier hobbymatig gehouden kunnen worden, zijn minimale houderijrichtlijnen voor hobbyisten van groot belang. Dergelijke richtlijnen, gebaseerd op de levensbehoeften die een goede kwaliteit van leven waarborgen, kunnen dienen als checklist voor hobbyisten evenals voor instanties die dierenwelzijn handhaven.

Onder hobbyisten is het de regel dat dermate nauwkeurig aan alle levensbehoeften wordt voldaan dat de dieren zich beginnen voort te planten. Veel meer dan bij andere hobby’s is er een cultuur van kweken in plaats van consumeren, waarbij de nakweek veelal word geruild of verhandeld onder hobbyisten onderling. Voor de kweek is een voldoende welzijnsniveau noodzakelijk, waarmee dit de makkelijkste indicator is van een hobbyist die zijn hobby voldoende verstaat. Uiteraard is het niet kweken met Dendrobatoidae niet indicatief voor onvoldoende verzorging van de dieren, om de simpele reden dat de dieren daarvoor geslachtsrijp moeten zijn, een partner moeten hebben en de voortplanting niet het hele jaar door hoeft plaats te vinden. Voor die dieren geldt dat het welzijnsniveau het beste bepaald kan worden op basis van de hier vermelde minimale richtlijnen.

Bedrijfsmatige Houderij
Bedrijfsmatige Houderij

Bedrijfsmatige Houderij

Bedrijfsmatige Houderij, wat het voor ons betekent

De Wet Dieren, en het hieruit voortkomende Besluit Houders van Dieren (HvD), bestaat al een tijd. In 2012 heeft toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker navolging gegeven aan de wens om het Nederlandse beleid over de dierhouderij overzichtelijker te maken. Doordat de Wet Dieren voorziet in een integraal wettelijk kader, is het sindsdien voor vele instanties eenvoudiger om te achterhalen aan welke regelgeving zij moeten voldoen. Ook is het voor handhavende organisaties beter mogelijk om verboden handelingen met dieren te bestraffen[1].

Het Besluit HvD is wettelijk geldend, en voor hobbymatige dierhouders op verschillende manieren relevant. Zo geeft het bijvoorbeeld aan dat de huisvesting van dieren moet passen bij hun fysieke behoeftes en gedragingen, en welke voorwaarden er gelden voor het fokken met dieren. De regeling stelt ook eisen aan personen die in dieren handelen.

DN toetsingslijst
DN toetsingslijst

DN toetsingslijst

Door onze leden is al vaak de vraag gesteld of we een lijst kunnen maken van kikkers die legaal dan wel niet legaal in de hobby zijn. Er bestaat bij leden kennelijk grote onduidelijkheid over de legaliteit van bepaalde kikkersoorten. Een dergelijke lijst biedt echter niet de duidelijkheid die we zo graag willen hebben. Legaliteit is namelijk nooit soortafhankelijk maar verschilt per individueel dier en is afhankelijk van de achtergrond/herkomst van het dier. Omdat DN geen wetgevende macht is, kunnen wij geen rechtsgeldige regels maken met betrekking tot het houden van gifkikkers, noch dragen we daaraan bij. Wij kunnen dus niet rechtsgeldig oordelen over de legale of illegale status van uw gifkikkers.

Juni 2016
Juni 2016

Juni 2016

 • Nieuws vanuit de werkgroep Midden-Nederland!
 • Kleurafwijkingen bij gifkikkers  
 • Bouw van een eigen larvensysteem 
 • Kweken met Agalychnis lemur 
 • Kijkje in de hobby van Peter Zwierstra 
 • Kikkervissen verspreiden chemische waarschuwingssignalen 
 • Gezelschapsterraria 
Maart 2016
Maart 2016

Maart 2016

 • Op zoek naar Oophaga pumilio rondom Siquirres
 • Mijn ervaringen met Epipedobates tricolor ‘cielito’
 • Tarweluis (Diuraphis noxia)
 • De bouw van mijn vivarium
 • PL-verlichting vervangen door ledlampen
 • Wetenschappelijk nieuws 
 • Terug naar Colombia, mijn reis in 2014
 • Project GaiaZoo Dutch Rana
RSS
245678910Laatste
Back To Top