Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:

  • 4 keer het DN magazine!!
  • 2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé.
  • 1 keer gratis symposiumdag!!
  • Toegang tot het besloten leden gedeelte website.
  • Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
  • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
  • We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. 
  • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Conservatie van Andinobates virolinensis Conservatie van Andinobates virolinensis

Conservatie van Andinobates virolinensis

Locatie: Virolin, departement Santander, Colombia Partner: Fundación Alianza Natural Wanneer: 2020 Donatie: € 2000,- (plus € 1885,- opgehaald via crowdfunding) Medefinancierend partner: Svenska Dendrobatid Sallskapet Website: https://alianzanatural.org DN magazine: in afwachting van resultaten
Terugblik DN-Dag Terugblik DN-Dag

Terugblik DN-Dag

Afgelopen zaterdag hielden wij onze jaarlijkse DN-dag (symposiumdag), een dag waarop iedere bezoeker gratis lezingen kan bijwonen en leert over wat de vereniging van dag tot dag bezig houdt. Er werden veel...

Houderijrichtlijnen

Omdat het voor leken moeilijk te bepalen is of Dendrobatoidae op een verantwoorde manier hobbymatig gehouden kunnen worden, zijn minimale houderijrichtlijnen voor hobbyisten van groot belang....

DN toetsingslijst

Door onze leden is al vaak de vraag gesteld of we een lijst kunnen maken van kikkers die legaal dan wel niet legaal in de hobby zijn. Er bestaat bij leden kennelijk grote onduidelijkheid over de...

Theme picker

Laatste nieuws

Huisvestingsvormen Huisvestingsvormen

Huisvestingsvormen

0 245

Voor het houden van gifkikkers is een geschikte huisvesting, een vivarium, noodzakelijk. Er zijn echter verschillende typen vivaria mogelijk. Waar de keuze op valt hangt sterk af van persoonlijke voorkeuren. Zo is het mogelijk een vivarium pronkstuk te bouwen, waar de bewoners slechts een detail zijn in een visueel spektakel met een inrichting vol planten en andere structuren.

Uitzonderingen Uitzonderingen

Uitzonderingen

0 157

De richtlijnen gelden specifiek voor (semi)permanente huisvesting bij hobbyisten. Ze zijn niet geldig gedurende:

Verlichting

0 210
Licht speelt een belangrijke rol voor kikkers bij het vinden van hun prooien, waarnemen van gevaar, communicatie en dag- en nachtritme. In gevangenschap is verlichting om diezelfde redenen dan ook...

Voeding

0 182
Om kikkers gezond te houden is het voeren van de dieren een van de meest belangrijke handelingen van de hobby. Denk hierbij aan het soort voer, maar ook aan de frequentie van het voeren en de...

Inrichting

0 174
Essentieel bij de inrichting is niet het gebruik van natuurlijke materialen, maar zijn de functies die deze materialen vervullen voor de bewoners van de bak. Zeker als het gaat om...

Luchtvochtigheid

0 156
Van nature zoeken Dendrobatoidae in perioden van droogte naar plaatsen met een voldoende hoge luchtvochtigheid om zich terug te trekken. In gevangenschap is de leefruimte aanzienlijk kleiner,...

Temperatuur

0 175
De omgevingstemperaturen die in de leefgebieden van de verschillende soorten Dendrobatoidae voorkomen zijn niet altijd een goede richtlijn voor hobbyisten. Van nature trekken veel dieren zich bij...

Territorialiteit

Bij de meeste gifkikkersoorten bezetten de mannetjes een territorium. Ze verdedigen een klein stukje van de bosbodem tegenover andere mannetjes. Het meest intensief verdedigen ze de kern van hun territorium dat enkele vierkante meters groot is en onderdeel uitmaakt van de tientallen vierkante...

Voortplanting

Gifkikkers hebben een bijzondere voortplanting. Anders dan onze eigen inheemse kikkers die na het afzetten van de eieren in het water hun legsel verlaten, leggen de meeste gifkikkers eieren op het land en besteden ze daar intensieve broedzorg aan. Naast het nathouden van het legsel dragen de...

Kleurvariatie binnen een soort

Bij gifkikkers worden soms grote variaties in uiterlijk aangetroffen binnen een populatie. Vaak is er dan sprake van een zone waarin twee verschillend gekleurde populaties bij elkaar komen en er regelmatig paartjes van twee verschillend gekleurde ouders worden gevormd.

Partnerkeuze

Naast roofdieren selecteren ook vrouwtjes op kleur. Feller gekleurde mannetjes zijn in trek bij de vrouwtjes, die voor deze mannetjes kiezen omdat de felle kleuren aangeven dat de mannetjes in goede vorm zijn (Crothers et al., 2011). De mannetjes zullen voldoende energie hebben om de eieren en...
Back To Top