Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties. De SATO behartigt de belangen van houders van gewervelde koudbloedigen: vissen, amfibieën en reptielen. Vele aquarium- en terrariumverenigingen zijn lid van de SATO die vervolgens als koepelorganisatie aangesloten is bij het PVH. www.satonederland.nl
Back To Top