Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:

  • 4 keer het DN magazine!!
  • 2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé.
  • 1 keer gratis symposiumdag!!
  • Toegang tot het besloten leden gedeelte website.
  • Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
  • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
  • We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. 
  • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Tree Walkers International
Remco Stuster
/ Categorieën: Dendrobatidae Nederland

Tree Walkers International

Tree Walkers International is een organisatie die zich bezig houdt met de conservatie van amfibieën. Hun missie is het steunen van beschermings-, conservatie-, en herstelactiviteiten t.b.v. wilde amfibieënpopulaties. Door middel van hun programma's bieden ze gewone burgers handvatten waarmee ze kunnen deelnemen in locale, nationale en internationale initiatieven.

Tot en met 2011 richtte TWI zich deels op het stimuleren van mensen tot het aanleggen van vijvers die geschikt zijn voor amfibieën. Dit met als doel de amfibieënpopulaties die het moeilijk hebben van meer geschikte habitat en voortplantingswater te voorzien. Sinds eind 2011 ligt de nadruk meer op andere projecten. Zo is er reeds sinds de oprichting van TWI het Leaf Litter en het ASN project. In 2011 werd TWI ook actief met een nieuw project genaamd ACPF.

Leaf Litter is de naam van het hoogwaardige digitale magazine dat twee maal per jaar verschijnt. Deze verschijnt in full-colour en bevat artikelen zoals reisverslagen, kweekverslagen, techniek, conservatie, ecologie, en allerhande andere artikelen die amfibie-gerelateerd zijn. Het magazine verschijnt digitaal in PDF vorm voor donateurs om in te zien of te downloaden. Ook bieden ze de mogelijkheid via een speciaal bedrijf het magazine te laten drukken waarna deze je wordt toegezonden.

ASN staat voor Amphibian Steward Network. De focus van dit project is 1) het behouden van stabiele (nakweek) amfibieën populaties met als doel minder wildvang te bewerkstelligen van populaties die onder druk staan, 2) het risico verminderen op de overdracht van ziekten tussen populaties in het wild en in gevangenschap, en 3) onderzoek doen naar de biologie, het houden in gevangenschap, en het verspreiden van informatie om een beter beheer van wilde populaties te bewerkstelligen, evenals betere kweekresultaten door andere instituten.

ACPF is het Amphibian Conservation Partnership Fund. Dit fonds stelt donaties beschikbaar aan mensen, projecten en onderzoek met betrekking tot amfibieën conservatie. De donateurs van TWI ondersteunen dus direct verschillende goede doelen.

www.treewalkers.org

Printen
8694 Waardeer dit artikel
Geen waardering

Theme picker

Laatste nieuws

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~ Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

0 493

Begin juni is er vanuit de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) een reactie ingediend op de Unielijst Invasieve Exoten (Verordening EG1143/2014). Met deze verordening verbiedt de Europese Commissie de handel en houderij van uitheemse plant- en diersoorten die ....

Back To Top