Broedzorg

Broedzorg

(Premium)

De legsels van gifkikkers zijn kwetsbaar voor uitdroging, schimmelinfecties en opeten door roofdieren of soms zelfs soortgenoten. Om de overlevingskansen van de op het land gelegde eieren te vergroten, verzorgen gifkikkerouders hun legsels. Bij verreweg de meeste gifkikkersoorten zijn het de mannetjes die de eieren bewaken en regelmatig nathouden. Het nathouden doen ze door zelf water op te nemen en vervolgens op de eieren te gaan zitten, en daarbij vaak ook nog eens de blaas te legen. Dat mannetjes voor de eieren zorgen maakt gifkikkers niet anders dan andere amfibieën die zorg besteden aan hun nakomelingen. Bij organismen waar eieren uitwendig bevrucht worden, is vaderzorg de regel. Voor de mannetjes loont het om voor de jongen te zorgen omdat ze door uitwendige bevruchting weten dat zij de vader van een legsel zijn. De vrouwtjes kunnen hun nakomelingen verlaten omdat deze zich buiten het vrouwtje verder ontwikkelen. Bij enkele soorten zoals Hyloxalus azureiventris zitten de mannetjes grote delen van de dag naast of over de eieren. De meeste gifkikkermannetjes keren slechts enkele keren per week terug naar het legsel om dit nat te houden. Soms eten ze de niet ontwikkelde eieren uit het legsel weg om bacteriën en

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top