Gifkikkerwerkgroep Vlaanderen


DN werkgroep Vlaanderen

De basis voor het ontstaan van deze werkgroep dateert eigenlijk al van enige jaren terug, toen we met vijf hobbyvrienden uit het Gentse meer en meer samenkwamen om over onze passie te praten. Naast het uitwisselen van ervaringen, werden voedseldieren gedeeld en samen bestellingen geplaatst. Het idee om een beurs te organiseren leefde ook, want “Dendro-day” (de beurs die o.a. Sam Stylemans jaren ervoor in het leven riep) was ondertussen gestopt. Helaas was er daarvoor op dat moment weinig animo bij diverse handelaren, waardoor dit idee on hold werd gezet.

Gelukkig had dit geen gevolgen voor onze samenkomsten, in tegendeel. We spraken andere liefhebbers aan en zo kwamen ook mensen van buiten het Gentse wel eens langs op een bijeenkomst, meestal bij één van ons thuis. Dit alles viel gedwongen stil toen de overheden op een moment de stekker uit het sociaal leven trok…

Ondertussen waren er bij DN al een aantal werkgroepen gestart en toen we vorig jaar op de DN-beurs met nog wat andere Vlamingen toevallig als standhouder naast elkaar in de kleine zaal stonden, ontsproot het idee voor een DN werkgroep Vlaanderen.

Al snel deed ik een oproep om geïnteresseerde trekkers samen te krijgen voor een eerste samenkomst. Ik had ook contact met het bestuur van DN en trekkers bij andere werkgroepen om te horen hoe zij te werk gingen. En zo kwamen we op 23 februari samen en werd er gebrainstormd over hoe we het zouden aanpakken. Er werd een agenda voor dit jaar vastgelegd en natuurlijk bijgepraat over onze passie. De DN werkgroep Vlaanderen-trein was vertrokken…

(tekst Dries Gaeremyn)


Ook interesse om lid te worden van onze werkgroep of een bijeenkomst bij te wonen? Stuur een mail naar: werkgroepvlaanderen@gifkikkerportaal.nl

Mailadres:

werkgroepvlaanderen@gifkikkerportaal.nl

Coördinator werkgroep midden Nederland:    
Dries Gaeremyn

 

  Locatie werkgroep

  "Lokaal Aquarianen Gent"


   E. Hielstraat 68
   9050 Ledeberg


 

Back To Top