Excidobates captivus

Dendrobates captivus (Myers 1982)

14-16mm Zeer kleine zwarte tot zeer donker bruine Excidobates met een in korte streepjes uit elkaar gevallen dorsolaterale rode lijn. Op schouders en dijbenen zijn heldere gele vlekken aanwezig, die ook op de flanken aanwezig kunnen zijn. De buikzijde is eveneens donker bruin tot zwart met vaal gele tot witte vlekken doorgaans groter dan die op de poten. De onderkant van de poten heeft geen of nauwelijks vlekken en is lichter bruin van kleur. De vingers hebben verbreedde hechtschijfjes en hoewel de eerste vinger korter is dan de tweede, is deze opmerkelijk langer dan bij Dendrobates en Ranitomeya soorten. 

Geografische variatie:

De kikkers zijn van een enkele locatie bekend.

Roep: Nog niet beschreven

Verspreiding:

De kikkertjes zijn gevonden rond de monding van de Rio Santiago in het departement Amazonas in Peru. Tot op 250 meter boven zeeniveau.

Ecologie:

Er is weinig bekend over de kikkertjes, die enkel beschreven zijn aan de hand van uiterlijke kenmerken. Gegevens over hun habitat en gedrag is summier. De kikkertjes lijken sterk gebonden te zijn aan de bosbodem en zijn gevonden in de buurt van een beekje. Opvallend is dat de kikkers de lage boshellingen bewonen, die omgeven zijn door een meer open landschap.  

Het terrarium:.

Nog geen data voor handen.

Temperatuur:.

Nog geen data voor handen.

 

 

Groepsgewijs/paarsgewijs:.

 

Nog geen data voor handen.

Eieren:

Nog geen data voor handen.

Overige kweekinformatie:

Nog geen data voor handen.
Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.

Theme picker

Back To Top