Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

Begin december 2019 deed de bestuursrechter uitspraak in een zaak omtrent het legaal houden van CITES Bijlage B-dieren (praktisch alle soorten gifkikkers vallen hieronder). De rechtbank heeft bepaald dat voor het aantonen van de legale herkomst van in de EU gefokte Bijlage B-dieren ook de legale herkomst van de ouderdieren moet worden aangetoond.Wellicht heeft u de berichtgeving hierover van EARTH op sociale media en haar website gelezen. Daar staat te lezen dat dierenhouders niet alleen moeten kunnen aantonen waar hun eigen dieren vandaan komen maar in het geval van nakweek ook waar de ouderdieren vandaan komen. Daarnaast adviseren ze om alle fokbestanden te laten goedkeuren/erkennen. Dat is allemaal natuurlijk een behoorlijke belasting voor de gemiddelde hobbyist, zodoende hebben wij ervoor gekozen niet overhaast te communiceren maar eerst te overleggen met onze contacten bij de NVWA alvorens met deze communicatie naar buiten te komen. Hier leest u alles wat u moet weten!

Allereerst was u als hobbyist altijd al verplicht een administratie te voeren en te beschikken over overdrachtsverklaringen voor alle Bijlage B-soorten. Wij gaan er hier gemakshalve vanuit dat iedereen al aan die regels voldoet. Echter, waar voorheen eenvoudige overdrachtsverklaringen voldeden om de afkomst van uw dieren aan te tonen, voldoet dat model niet meer volgens de uitspraak van de bestuursrechter (12 dec j.l.). Al jaren bieden wij via onze website zowel een eenvoudig model als een uitgebreid model aan, maar wij zien ons nu genoodzaakt het eenvoudige (tevens laagdrempelige) model af te schaffen. Per direct is op onze website alleen nog het (vernieuwde!) uitgebreide model beschikbaar. In de communicatie naar standhouders op onze kikkerdagen nemen we dit punt ook mee. Bij de DN stand maken wij een grote stapel van dit type overdrachtsverklaring beschikbaar voor iedereen die zijn zaakjes nog niet op orde heeft in deze gewenningsperiode.

Met deze kennis zit het dilemma voor de meeste hobbyisten natuurlijk niet in alle toekomstig aan te schaffen dieren. Het probleem zit hem bij de dieren die reeds in bezit zijn waarvoor niet het uitgebreide model van onze overdrachtsverklaring is gebruikt. We weten allemaal dat het een moeilijk verhaal wordt als we in onze administratie op zoek moeten naar de kwekers van alle dieren die we houden, met hen contact moeten leggen, en hen moeten vragen de afkomst van hun dieren nog even aan te verklaren in een nieuwe overdrachtsverklaring. Natuurlijk hoeft dat niet problematisch te zijn voor je recente aanschaffen maar wellicht wel als je bepaalde dieren al 10 of 20 jaar in bezit hebt, waarbij de kwekers van destijds soms al lang met de hobby gestopt zijn. Veel van die soorten die wij al heel lang houden/kweken zijn tevens soorten die vaak tot in de 10e generatie (of verder) in de hobby gekweekt worden. De NVWA geeft aan dat zij best weten welke soorten dat betreft en daar bij controles niet de nadruk op leggen. Wat niet wegneemt dat je verplicht ben de legaliteit aan te kunnen tonen en bijbehorende administratie dient te kloppen. De nadruk legt de NVWA op de minder gangbare soorten. Ze geven aan dat het zeer raadzaam is om kikkers afkomstig uit import, of als de ouderdieren uit import stammen, zo gedetailleerd mogelijk op te nemen in de administratie zodat die altijd herleid kunnen worden naar de import. De overdrachtsverklaringen dienen voor dit soort dieren zo compleet mogelijk te zijn, inclusief herkomst van de ouderdieren en importdocumentatie. Als extra aandachtspunt vermelden ze de Oophaga-soorten: “Wees je bewust van het feit dat er nog altijd veel illegale handel is en dat er ook illegale dieren zijn witgewassen middels legale importen van de laatste jaren.”

Het erkennen van fokbestanden gaat, aldus de NVWA, zelfs voor Oophaga-soorten wel ver. Liefhebbers die zich met deze soorten bezig houden moeten hun kweekresultaten goed bijhouden in hun administratie en bewust zijn van de mogelijke illegale herkomst van sommige soorten en varianten. Toch is het ook voor sommige ‘nieuwe’ soorten of varianten uit andere geslachten raadzaam om heel goed te weten wat de oorsprong is alvorens tot aanschaf over te gaan. Zelfs de NVWA geeft aan dat onze DN toetsingslijst een fantastisch instrument is om bij twijfel te raadplegen.

Let op: ondanks dat we er veelal weinig over te horen krijgen gaat de NVWA weldegelijk zo nu en dan op bezoek bij kwekers van gifkikkers om te kijken wat er zoal gehouden wordt en om de administratie door te lichten.

 

Onze adviezen:

  • voer een sluitende administratie
  • gebruik alleen nog het vernieuwde uitgebreide model overdrachtsverklaring
  • achterhaal waar mogelijk de herkomst van de ouderdieren (zeker als ze van recente import stammen!)
  • wees je bewust van mogelijk illegale herkomst
  • maak je niet te druk over het erkennen van fokbestanden

 

Mocht er op een zeker moment aanleiding zijn om onze adviezen te herzien (nieuwe jurisprudentie), dan communiceren we dat natuurlijk tijdig zoals u van ons gewend bent.

 

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top