Conservatie aan Ranitomeya-soorten

Conservatie aan Ranitomeya-soorten

Locatie: Peru
Partner: Mathieu Chouteau, Joshua Richards
Wanneer: 2018
Donatie: € 1000,-
DN magazine: september 2020 - p. 28 - 31

 

Via Joshua Richards kregen we de vraag of wij als vereniging bij wilden dragen aan een groot project ten behoeve van conservatie en onderzoek aan gifkikkers in Peru. De projectmanager Mathieu Chouteau is een bekend figuur in het Peruaanse kikkeronderzoek, en het voorstel bleek er goed uit te zien. Het doel is het bestuderen van geografische verspreiding van de vele varianten binnen de soorten Ranitomeya variabilis, R. imitator en R. fantastica waarbij de nadruk ligt op de aanpassingen die ze ondergaan bij het verspreiden naar nieuwe habitats. Hoe kan het tenslotte dat hiervan bij sommige soorten zoveel sprake is en bij andere soorten veel minder of niet? Met behulp van een diversiteit aan ecologische, gedragsmatige, genetische en geografische data zal er gezocht worden naar de evolutionaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de geografische organisatie van adaptieve diversiteit. De resultaten zullen daarna worden ingezet voor verdere socio-economische strategieën die duurzaam gebruik van de biodiversiteit faciliteren met een verhoogde kans om te toekomst van de bossen en gezondheid van leefgemeenschappen hierin veilig te stellen.

Steun:

Met een donatie van € 1000,- doen we een kleine bijdrage aan het benodigde totaalbedrag voor het doen van onderzoek en opzetten van onderzoeksfaciliteiten.

Opbrengst:

Op meerdere locaties is er onderzoek gedaan naar de Ranitomeya-populaties. 

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top