Zoektocht en inventarisatie naar Oophaga lehmanni

Zoektocht en inventarisatie naar Oophaga lehmanni

Locatie: El Carmen de Atrato, departement Chocó, Colombia
Partners: ProAves (Alonso Quevedo-Gil) & Daniel Mejia-Vargas
Wanneer: 2010
Donatie: € 1100,-
DN magazine: niet gepubliceerd (er is wel een onderzoeksrapport verschenen en inzichtelijk op aanvraag via de secretaris)

 

Onze partner ProAves deed bij ons een aanvraag voor fondsen ten behoeve van exploratie aan een gebied dat in potentie populaties van Oophaga lehmanni zou kunnen herbergen. Omdat O. lehmanni een ernstig bedreigde soort is, en ProAves hun conservatieplannen voor de soort wilden gaan realiseren, was het van belang om potentieel verspreidingsgebied verder de exploreren. Op basis van de resultaten zouden de conservatieplannen beter kunnen worden vastgesteld. Het veldwerk zou uitgevoerd worden door Daniel Mejia-Vargas.

Steun:

Het bedrag van € 1100,- is ingezet voor het levensonderhoud en transport van de veldonderzoeker gedurende 2 maanden in het betreffende gebied.

Opbrengst:

Oophaga lehmanni kon niet worden waargenomen in de onderzochte locaties. Echter, op drie van de vijf locaties werden waarnemingen gedaan van Oophaga’s die op basis van biogeografie, roep en kleur meer overeen kwamen met O. histrionica.

Op de locatie ‘El Diecisies’ werd een Phyllobates-soort gehoord maar helaas niet gevangen wegens de zeer verborgen leefwijze. Op basis van waarnemingen in aangrenzende gebieden die in literatuur worden beschreven betreft het waarschijnlijk Phyllobates aurotaenia.

De gebieden werden tevens onderzocht op de aanwezigheid van Andinobates-soorten. De zoektocht hiernaar was niet succesvol. Op basis van waarnemingen in het verleden kan de aanwezigheid van A. minuta en A. fulgurita niet worden uitgesloten.

De lokale bevolking van de districten ‘El Nueve’, ‘Diez’ en ‘El Doce’ bevestigden dat er gifkikkers zijn waargenomen met rode vlekken op een zwarte basis in het territorium van de Embera indianen, ten zuiden van de Río Atrato tot aan ‘El Doce’. De aanwezigheid van deze kikker, die voldoet aan de beschrijving van O. histionica die vanuit de Baudó tot aan dit betreffende gebied doorloopt, sluit de aanwezigheid van O. lehmanni in dit gebied uit.

Ten westen van het onderzochte gebied worden drie verschillende varianten van O. histrionica gevonden die ook de aanwezigheid van O. lehmanni aldaar uitsluit.

Ten noorden van het onderzochte gebied geldt dat ook daar O. histrionica wordt gevonden, waarmee ook de verspreiding van O. lehmanni in die richting niet verder doorloopt.

Op basis van de resultaten is het bedreigingsniveau van O. lehmanni herzien. Daarnaast is van de gevonden populaties van O. histrionica eveneens het bedreigingsniveau vastgesteld. ProAves neemt de resultaten mee in hun conservatieplannen voor de komende jaren in dit gebied.

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top