Gifkikkerboek

 

 

DN Magazine
Juni 2016
Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers. Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen. Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

[Lees verder...]


Actueel

DN toetsingslijst
DN toetsingslijst
Door onze leden is al vaak de vraag gesteld of we een lijst kunnen maken van kikkers die legaal dan wel niet legaal in de hobby zijn. Er bestaat bij leden kennelijk grote onduidelijkheid over de legaliteit van bepaalde kikkersoorten. Een dergelijke l...
[Lees verder...]

Voortgang Reserva Ranita Dorada in Colombia
Voortgang Reserva Ranita Dorada in Colombia
Het is alweer zes jaar geleden, dat mede dankzij het initiatief van Dendrobatidae Nederland, het eerste amfibieënreservaat in Colombia is opgericht: Ranita Dorada, Reserva Natural de los Anfibios. Een korte samenvatting voor de nieuwe leden of ter...
[Lees verder...]

En nu vooruit!
En nu vooruit!
Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven duidelijk aangegeven dat de positieflijst zoals deze er tot nu toe uit heeft gezien niet voldeed aan de wettelijke vereisten zoals die aan ons nationaal beleid worden gesteld. Het gebruik va...
[Lees verder...]

Exploration Sira
Exploration Sira
In 2016 steunt DN het herpetologische werk van een jonge onderzoekster in Peru. Lees hier hoe ze zichzelf en het project voorstelt: Mijn naam is Shirley Jennifer Serrano Rojas, ik ben bioloog woonachtig in Peru. De afgelopen drie jaar heb ik een h...
[Lees verder...]

!! De ellende rondom de positieflijsten is weer begonnen!!
!! De ellende rondom de positieflijsten is weer begonnen!!
SATO: Afgelopen jaar was het rustig rond de positieflijsten. De vorige methode is van tafel en de dierenhouderssector was toegezegd dat wij nu eindelijk mochten gaan meepraten over de invulling van de lijsten. Die afspraak lijkt nu geschonden te wor...
[Lees verder...]

WIST JE DAT???

Over de voordelen van een DN lidmaatschap.

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:
-4 keer het DN magazine!!
-2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé (dus vier keer 5 euro entree)!!
-1 keer gratis symposiumdag!!
-Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
-Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
-We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. Voor elk lid wordt een bedrag afgedragen aan het project Samen Sterker van het PVH (Platform Verantwoord Huisdierbezit) waarmee we ons via beleidstrajecten effectief inzetten om dierenleed te voorkomen.
-Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 27,50 euro (binnen NL), of 35,- euro (buiten NL)

Het is ECHT in het belang van alle dierenhouders om bij minstens één dierenhouderijorganisatie aangesloten te zijn, die het liefst ook bij de PVH aangesloten is, of dat nou DN is of niet...

Slechts een kleine greep uit de projecten en onderzoeken die we financieël ondersteunen en/of ondersteund hebben:
https://cramphibian.com/
http://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve/…
http://www.exploration-sira.com/
https://associationmitsinjo.wordpress.com/

Alleen voor DN leden

Alleen voor DN leden
Het gifkikkerportaal heeft een besloten gedeelte op de website die alleen toegankelijk is voor DN leden. Leden kunnen dit besloten gedeelte zien door in te loggen.[lees verder ...]
Oude DN magazines
De oude magazines vanaf 1989 zijn nu ook te lezen op [lees verder ...]
Reisverslagen
Hier vind u verschillende reisverslagen van leden die met eigen ogen wel eens wilden zien hoe de gifkikkers in hun eigen omgeving leven. [lees verder ...]
Bibliotheek
DN heeft een uitgebreide bibliotheek met verschillende interessante artikelen. [lees verder ...]
Web log
DN Leden kunnen nu hun ervaringen delen in de nieuwe DN web log [lees verder ...]