Zoektocht naar Andinobates altobueyensis

Zoektocht naar Andinobates altobueyensis

Locatie: departement Chocó, Colombia
Partner: Daniel Mejia-Vargas
Wanneer: 2018
Donatie: € 450,-
Medefinancierend partner: SIL Products BV
DN magazine: juni 2019 – p. 4-12

 

Na vele jaren proberen is het Daniel Mejia-Vargas gelukt om toestemming te krijgen de Alto del Buey te betreden in de Colombiaanse Chocó. Toegang tot deze berg is van groot belang voor de wetenschap omdat hier de typelocatie is gelegen van Andinobates altobueyensis. Van deze soort is slechts een tekening bekend, te vinden in Silverstone (1975). Het betreft hier een geel kikkertje met kleine zwarte stipjes en een formaat van 15 tot 17 mm. Een foto van een soortgelijk dier afkomstig van de Cerro Tacarcuna (grensgebied Colombia - Panama) is wel te vinden op het internet en in de beschrijving van A. altobueyensis in Kahn et al. (2016), maar behoort waarschijnlijk toe aan een andere nog onbeschreven Andinobates-soort.

Het bijzondere is dat niemand eigenlijk een idee heeft of deze soort valide is of dat het in werkelijkheid een afwijkende variant is van Andinobates fulguritus, die lager op de berg veelvuldig voorkomt volgens Silverstone. Op de top van de berg is fulguritus daarentegen veel zeldzamer en lijkt de altobueyensis zijn plaats in te nemen. Andere soorten die volgens Silverstone op de top van de Alto del Buey te vinden zijn betreffen Oophaga histrionica en Andinobates minutus.

Het doel van Daniel was om materiaal te verzamelen van A. altobueyensis, evenals andere soorten op deze berg, om deze mee te nemen in zijn revisie van de fulguritus-groep en er daarmee achter te komen of deze dieren werkelijk een soortstatus verdienen, gewoon tot A. fulguritus behoren, of wellicht helemaal niet tot het geslacht Andinobates behoren. Zijn expeditie ging op 23 oktober 2018 van start en duurde tien dagen.

Steun:

Het idee was dat Dendrobatidae Nederland samen met de Universidad de los Andes en Instituto Humboldt de expeditie zouden financieren. Onze bijdrage hierin was € 450,-. De co-financiers hebben zich helaas teruggetrokken wegens de (voor hen relatief hoge) kosten. Gevolg was dat er geen onderzoeksassistenten mee konden reizen, terwijl dat wel de bedoeling was, en Daniel zich persoonlijk in de schulden moest steken om de expeditie toch door te kunnen laten gaan voor hemzelf. Deze financiële tegenslag meldden wij in een Facebookbericht eind oktober 2018, waarbij één van onze leden direct hulp bood om deze kosten deels te dragen. Met een aanzienlijke donatie van vanuit zijn bedrijf SIL Products BV á 350 USD hebben we de financiële tegenslagen kunnen opvangen.

Opbrengst:

Deze zeer moeizame expeditie heeft, ondanks het bereiken van de onderzoekslocatie, niet de vondsten opgeleverd waarop gehoopt werd. Er werden langs de flanken wel Oophaga hsitrionica gevonden (ook belangrijkste vondsten!) maar helaas geen enkele Andinobates werden langs de flanken, dan wel op de top, van de Alto del Buey waargenomen. Eerdere waarnemingen van Andinobates fulguritus op nabijgelegen locaties geven echter toch een beeld van wat de soortstatus van Andinobates altobueyensis zou kunnen zijn. Meer hierover is in ons magazine gepubliceerd.

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top