Conservatie aan Ranitomeya-soorten

Conservatie aan Ranitomeya-soorten

Locatie: Peru
Partner: Mathieu Chouteau, Joshua Richards
Wanneer: 2018
Donatie: € 1000,-
DN magazine: september 2020 - p. 28 - 31

 

Via Joshua Richards kregen we de vraag of wij als vereniging bij wilden dragen aan een groot project ten behoeve van conservatie en onderzoek aan gifkikkers in Peru. De projectmanager Mathieu Chouteau is een bekend figuur in het Peruaanse kikkeronderzoek, en het voorstel bleek er goed uit te zien. Het doel is het bestuderen van geografische verspreiding van de vele varianten binnen de soorten Ranitomeya variabilis, R. imitator en R. fantastica waarbij de nadruk ligt op de aanpassingen die ze ondergaan bij het verspreiden naar nieuwe habitats. Hoe kan het tenslotte dat hiervan bij sommige soorten zoveel sprake is en bij andere soorten veel minder of niet? Met behulp van een diversiteit aan ecologische, gedragsmatige, genetische en geografische data zal er gezocht worden naar de evolutionaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de geografische organisatie van adaptieve diversiteit. De resultaten zullen daarna worden ingezet voor verdere socio-economische strategieën die duurzaam gebruik van de biodiversiteit faciliteren met een verhoogde kans om te toekomst van de bossen en gezondheid van leefgemeenschappen hierin veilig te stellen.

Steun:

Met een donatie van € 1000,- doen we een kleine bijdrage aan het benodigde totaalbedrag voor het doen van onderzoek en opzetten van onderzoeksfaciliteiten.

Opbrengst:

Op meerdere locaties is er onderzoek gedaan naar de Ranitomeya-populaties. 

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top