Exploratie naar nieuwe Oophaga-soort

Exploratie naar nieuwe Oophaga-soort

Locatie: departement Cauca - Colombia
Partners: Daniel Mejia-Vargas, Pablo Palacios
Wanneer: april/mei 2017
Donatie: € 450,-
Medefinancierend partner: R. Stuster (op persoonlijke titel)
DN magazine: in afwachting van soortbeschrijving, daarna volgt een artikel in ons magazine

 

Vanuit Colombia kwam er eind april 2017 een verzoek om een financiële bijdrage van 500 USD voor een expeditie naar de hooglanden van het departement Cauca. Dit verzoek werd ingediend door Daniel Meija-Vargas die we vaker gesteund hebben bij projecten waarvoor hij de financiële middelen niet kon verkrijgen bij de universiteit waaraan hij verbonden is. In dit geval was er veel haast geboden bij de financiële bijdrage waardoor een aanvraag bij Universiteit (die van exploratie überhaupt geen prioriteit maakt) geen optie was.

Het betreffende gebied was veelbelovend waar het ging om de mogelijke vondst van een Oophaga-soort, die nog slechts bekend is van een enkele slechte foto en waarvan de verwantschap nog geenszins bekend is. Ook zouden hier mogelijk hooglandvormen van Phyllobates terribilis kunnen worden aangetroffen en zou er een kleine kans zijn Andinobates viridis aan te treffen die al jaren niet meer is waargenomen. Dit gebied, dat voorheen niet bereikbaar was door de aanwezigheid van de rebellengroep FARC, zou op korte termijn waarschijnlijk opnieuw bezet worden door de rebellengroep ELN (waarmee nog geen vrede is gesloten), waardoor toegang tot het gebied waarschijnlijk weer voor lange tijd onmogelijk zou zijn. Zo snel mogelijk moest Daniel dan ook proberen dat gebied in te komen (binnen drie weken na het indienen van zijn verzoek bij DN), en wegens het grote belang van dit gebied hebben we direct besloten het gevraagde bedrag toe te zeggen.

Steun:

Het gedoneerde bedrag van € 450,- is ingezet voor transport, levensonderhoud en (helaas) om lokale mensen af te kunnen kopen voor toegang tot het gebied (helaas soms onontkoombaar). Omdat onze donatie achteraf onvoldoende toereikend bleek (Daniel moest nog geld lenen om het onderzoek uit te kunnen voeren) is er op persoonlijke titel achteraf nog een compenserend bedrag gedoneerd door één van bestuursleden van DN.

Opbrengst:

Ondanks dat het onderzoek erg moeizaam verliep in een gebied dat gedomineerd werd door intensieve cocateelt werd het belangrijkste reisdoel, het vinden van de nieuwe Oophaga-soort, bereikt. Van Phyllobates- en Andinobates-soorten was helaas geen spoor te bekennen in de overgebleven restbossen. De nieuwe Oophaga benodigd nog veel onderzoek. Vooralsnog lijkt het erop dat deze als nieuwe soort beschreven zal worden.

Van de nieuwe Oophaga-soort kunnen we helaas nog geen foto's delen met de wereld vanwege de gevoeligheid voor smokkel.

 

 

Reacties zijn enkel zichtbaar voor geregistreerde gebuikers.
Back To Top