Conservatie van Andinobates virolinensis

Conservatie van Andinobates virolinensis

Locatie: Virolin, departement Santander, Colombia
Partner: Fundación Alianza Natural
Wanneer: 2020
Donatie: € 2000,- (plus € 1885,- opgehaald via crowdfunding)
Medefinancierend partner: Svenska Dendrobatid Sallskapet
Website: https://alianzanatural.org
DN magazine: in afwachting van resultaten

 

 

In 2019 diende Fundación Alianza Natural verschillende verzoeken in voor financiële steun. Uit de verschillende projecten hebben wij gekozen voor het steunen van een conservatie-initiatief aan Andinobates virolinensis. Het doel van dit project is het conserveren van het habitat en reduceren van bedreigingen die de biologische diversiteit van Colombia bedreigen. Dit doen ze middels het implementeren van conservatiestrategieën zoals duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

 

Steun:

Vanuit de opbrengsten uit lidmaatschapsgelden financieren wij de helft van het aangevraagde bedrag van €4000,-. De resterende €2000,- proberen wij op te halen via crowdfunding, zodat wij als verenging toch het volledige bedrag aan steun kunnen dekken. Het ophalen van financiële steun via crowdfunding is voor ons nieuw. Wij hopen op een succesvol experiment.

 

Opbrengst:

De verwachte opbrengst uit dit project dat nog uitgevoerd dient te worden is als volgt:

  • De lokale bevolking zal worden getraind in het monitoren van amfibieënpopulaties, conservatiehandelingen en duurzame ontwikkelingen.
  • Studenten en schoolkinderen worden ingelicht over het biologische- en conservatiebelang van Andinobates virolinensis
  • De huidige populatie van Andinobates virolinensis zal worden gemonitord.
  • Bewoners van Virolin worden voorzien van de noodzakelijk kennis om de monitoring op de lange termijn voort te zetten.

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top