Donatie aan Tropical Herping

Donatie aan Tropical Herping

Locatie: Ecuador
Partner: Tropical Herping
Wanneer: 2021
Donatie: € 650,-
Website: www.tropicalherping.com

 

 

In 2020 publiceerde Tropical Herping een poster van alle Atelopus-soorten van Ecuador, als één van de vele manieren voor hen om fondsen op te halen voor onderzoek, conservatie en educatie aan de reptielen en amfibieën van Ecuador. Omdat deze poster niet in gedrukte vorm te koop was in Europa, en vele van onze leden hierin interesse toonden, hebben wij ervoor gekozen honderd stuks ervan te laten drukken en de volledige opbrengsten aan Tropical Herping over te boeken.

Steun:

Wij hebben honderd posters laten drukken voor € 2,50 per stuk en de verkoopprijs vastgesteld op € 9,- per stuk. De voorziene opbrengsten van € 650,- zouden we vervolgens overmaken aan Tropical Herping. Wegens het afgelasten van onze kikkerdagen hebben we echter het verkoopdoel gedurende het jaar 2020 niet kunnen behalen. Toch hebben we eind 2020 de volledige voorziene opbrengsten overgeboekt, met de gedachte dat we de posters op latere kikkerdagen nog zouden afzetten.

Check in onze webshop of de poster nog beschikbaar is!

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top