Exploratie van de Cordillera El Sira

Exploratie van de Cordillera El Sira

Locatie: Peru
Partners: CREES Foundation, Exploration Sira, Shirley Jennifer Serrano-Rojas
Wanneer: 2016
Donatie: € 630,-
Website: http://www.exploration-sira.com
DN magazine: september 2016 – p. 12-19

 

Via onze partner CREES Foundation, kwamen we in contact met de jonge onderzoekster Shirley Jennifer Serrano-Rojas. Jennifer was op zoek naar fondsen om deel te kunnen nemen aan een expeditie van een aantal onderzoekers in de Cordillera El Sira, waarbij ze specifiek aandacht zou hebben voor de amfibieën in dit gebied. Het doel van de expeditie was het doen van onderzoek naar de diversiteit en verspreidingspatronen van groepen organismen die een goede indicatie geven van de biodiversiteit; vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, langs hellingbossen in de bergregenwouden van de Cordillera El Sira, Peru. Gedurende twee expedities, in 2015 en 2016, is er geprobeerd zo veel mogelijk gegevens te verzamelen over de soortenrijkdom van dit gebied. De expeditie waar Jennifer deel van uit zou maken was die in 2016.

Jennifer stelt zichzelf en het project aan u voor:

Mijn naam is Shirley Jennifer Serrano Rojas, ik ben bioloog woonachtig in Peru. De afgelopen drie jaar heb ik een herpetologisch monitoring project geleid bij het onderzoeksstation Manu Learning Centre dat een onderdeel is van de conservatie NGO Crees Foundation. Dit jaar zal ik onderdeel uitmaken van een expeditie naar het Sira Communal Reserve, tezamen met Andrew Whitworth en Ruthmery Pillco. De expeditie zal plaatsvinden van 18 maart t/m 5 april 2016, waar ons team met behulp van cameravallen en veldwaarnemingen gegevens zal verzamelen over de soortenrijkdom van dit gebied. Het reservaat is beschermd gebied in het centrale Amazonegebied van Peru. Het is bekend van de spectaculaire uitzichten en kenmerkende geologische formaties. De steile gebergten reiken tot 2500 meter boven zeeniveau. Door de geografische isolatie van dit gebied, is de Sira zeer rijk aan unieke flora en fauna. Gedurende de expeditie zal ik het herpetologische werk leiden waarbij waarnemingen worden gedaan in het veld, en tevens gemarkeerde gebieden nauwkeurig worden uitgeplozen, met als doel het verzamelen van gegevens over de aldaar voorkomende reptielen en amfibieën, evenals het verzamelen van geografische gegevens tot op een hoogte van 2200 meter boven zeeniveau. Hiermee is het mogelijk een idee te krijgen van welke soorten hier zeer lokaal voorkomen, en mogelijk gevoelig zijn voor klimaatveranderingen. Daarnaast heb ik als doel gesteld specifiek naar Atelopus siranus op zoek te gaan, die slechts bekend is van de Serrania de Sira op 2400 meter boven zeeniveau. De soort is voor het laatst waargenomen in 1988, en het is onbekend of er sindsdien een afname van de populatie heeft plaatsgevonden. Voor dit doel zullen we zo hoog mogelijk proberen te komen in de hoop deze soort aan te treffen. Het resultaat van deze expeditie zal belangrijke informatie bevatten over de biodiversiteit van dit gebied dat nauwelijks bekend is doordat het zeer afgelegen is.

Steun:

Onze gedoneerde € 630,- werd gebruikt voor uitrusting, transport en levensonderhoud.

Opbrengst van de 2015 en 2016 expedities tezamen:

  • Een veldgids van de amfibieën in het Sira Communal Reserve
  • Een veldgids van de reptielen in het Sira Communal Reserve
  • De beschrijving van nieuwe kikkersoorten uit het geslacht Pristimantis
  • Een bijdrage aan de beschrijving van een nieuwe hagedissensoort uit het geslacht Anolis, door het aanleveren van het exemplaar en de locatie.
  • Lesmaterialen, foto’s, determineerkaarten en veldgidsen om te verstrekken aan de lokale bevolking tijdens de volgende expeditie in september 2016. Vooral voor kinderen, met als doel ze kennis te laten maken met de biodiversiteit in hun leefomgeving, en het belang van bescherming van dit gebied.

 

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top