Costa Rican Glass Frog Census

Costa Rican Glass Frog Census

Locatie: Costa Rica
Partner: C.R.A.R.C. (Brian Kubicky)
Wanneer: 2014
Donatie: € 2000,- (verdeeld over 2014 en 2015)
Website: https://cramphibian.com
DN magazine: juni 2014 – p. 28-33

 

Eén van de partners van onze vereniging, Brian Kubicky, van het Costa Rican Amphibian Research Centre, deed bij DN een aanvraag voor fondsen ten behoeve van onderzoek naar glaskikkers in Costa Rica. Het doel was enerzijds het bestuderen van de kikkers in hun habitat, maar anderzijds ook exploratie van gebieden om een beeld te krijgen van de verspreidingsgebieden van de verschillende soorten. Zowel de verspreiding als de algehele biologie van de dieren zijn van belang voor het vaststellen van beschermingsmaatregelen. Het onderzoek liep sinds 2011, waarbij reeds 102 beekjes onderzocht werden. Het doel was om binnen enkele jaren een totaal van 400 beekjes te hebben onderzocht op de aanwezigheid van glaskikkers.

Steun:

Om het veldwerk te faciliteren is onze bijdrage van € 2000,- gebruikt voor levensonderhoud, slaapplaatsen en transport binnen Costa Rica.

Opbrengst:

Met onze bijdrage zijn er veel beekjes bezocht die bijdragen aan het verkrijgen van een compleet beeld van de diversiteit aan glaskikkers binnen Costa Rica. Het onderzoek heeft onder andere ook geleid tot de beschrijving van Hyalinobatrachium dianae.

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top