Parque Nacional Reserva Ranita Dorada

Parque Nacional Reserva Ranita Dorada

Locatie: departement Tolima – Colombia
Partner: ProAves (Sara Lara Ines)
Wanneer: 2008 – heden
Donatie: € 3780,- op jaarlijkse basis tot 2018. Anno 2021 een donatie van €3000,- + fondsenwerving
Medefinancierend partners: Conservation International, IUCN, Postcode Loterij & ASG
Website: https://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve
DN magazine: juni 2009 – p. 42-46 / maart 2010 – p. 22-25 / maart 2015 – p. 32-35
Lezing: 
ProAves, nature under threat met Sara Lara - YouTube

 

Historie:

Dendrobatidae Nederland kreeg in 2007, naar aanleiding van een publicatie over Andinobates tolimensis, van één van de auteurs de hulpvraag of wij niet iets konden betekenen om het leefgebied te beschermen, waar deze soort evenals Andinobates dorisswansonae voorkomen. Hun leefgebied was omgeven door koffie- en avocadoplantages en het laatste stukje bos in dit gebied stond op de nominatie om verkocht te worden om dan waarschijnlijk gerooid te worden ten behoeve van een nieuwe plantage. DN had geen ervaring met dit soort projecten, noch de financiën voor een project van dit formaat, maar wij hadden wel enkele contacten. Uiteindelijk was ProAves, de Colombiaanse vogelbescherming, bereid om dit gebied bij aankoop te beheren. Zij hadden aantoonbaar ervaring met het beheren van natuurgebieden. Veel internationale natuurorganisaties hadden al succesvol projecten met ProAves ondernomen, waardoor het een betrouwbare partij bleek. IUCN Nederland was bereid (met gelden van de Postcodeloterij) in samenwerking met Conservation International, de aankoop van de grond te financieren. In december 2008 werd de grond gekocht en kon het reservaat worden ingericht.

Het Reservaat:

Het Ranita Dorada reservaat ligt in de provincie Tolima, vlak bij het stadje Falan en is 120 hectare groot. Het bestaat uit beboste toppen van een aantal kleine bergen. Het reservaat ligt tussen de 1580 en 1900 meter hoogte en is hierdoor te bestempelen als nevelwoud. De gemiddelde temperatuur is tussen de 15 en 22 °C en er valt gemiddeld tussen de 2.000 en 2.500 mm regen per jaar. Naast de vele boomsoorten is er ook veel bamboe aanwezig, vooral in de lagere gedeeltes. Er groeien bromelia’s en heleconia’s. Vooral de bromelia’s zijn belangrijk voor de Andinobates kikkers. Stukken van het reservaat, welke vóór de aankoop nog landbouwgronden waren, zijn inmiddels herbebost. Naast Andinobates tolimense en Andinobates dorisswansonae komen er verschillende soorten glaskikkers voor: Cochranella rosada; Cochranella susastamai; Cochranella punctulata en Centrolene robledoi. Tevens komen er een aantal soorten fluitikkers voor: Pristimantis fallax; Pristimantis penelopus en Craugastor raniformis, evenals een salamander: Bolitoglossa lozanoi. Naast vele vogelsoorten (291), enkele reptielensoorten, waaronder de koraalslang en de Echinosaura horrida, komen er ook luiaards, witvoettamarins, titi-aapjes, uilaapjes ofwel doeroecoeli's, grijze vossen, margay katten en agouti’s in het reservaat voor.

Door de herbebossing en het herstel van open gebieden, heeft er een opmerkelijke plantenregeneratie van inheemse soorten in het primaire en secundair regenwoud (wat voorheen weilanden waren) plaatsgevonden, waardoor het leefgebied van verschillende amfibieënsoorten zich goed heeft kunnen herstellen. Ook de voedselvoorziening voor de andere hier levende diersoorten is goed op gang gekomen. Het nieuws van eind 2014 met betrekking tot de bedreigingsstatus van de ter plaatse voorkomende Andinobates-soorten kwam dan ook niet als een verrassing: Bij de update van de IUCN Rode Lijst, was er goed nieuws bij over de betreffende soorten. “Van twee kikkers uit het geslacht Andinobates, bekend van slechts een enkel stukje bos in de Cordillera Central van de Colombiaanse Andes, is de instandhouding vooruitgegaan dankzij de integratie van hun gehele habitat in het goed beschermde Ranita Dorada amfibieën Reservaat. Zowel de A. dorisswansonae als de A. tolimensis zijn van de zeer bedreigde status naar de kwetsbare status gegaan.” Zo zien we dat onze gezamenlijke inspanningen tot goede resultaten hebben geleid, waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

Steun:

DN ondersteunde dit project door jaarlijks €3780,- te doneren, waarmee het salaris van de parkwachter Pantaleon Guayara Olaya werd bekostigt. Pantaleon woont met zijn gezin net onder het reservaat. DN ontving jaarlijks een rapportage van ProAves over de voortgang van dit project.

Taken voor de parkwachter:

  • bewaking van de reservaatgrenzen en grens-markering
  • het monitoren van de belangrijkste diersoorten
  • zorgen voor goede bewijzering van het reservaat
  • onderhoud van paden en wegen
  • onderhoud van de infrastructuur
  • herbebossing (12.000 planten) en herstel van de natuur
  • beheer van een kwekerij met een capaciteit van 40.000 zaailingen

Beëindiging/voortzetting van onze steun.

Begin 2019 hebben we bij bestuurlijke beslissing onze steun aan het project stopgezet wegens gebrekkige communicatie vanuit ProAves. Na een bestuurswissel aan hun zijde is dit in 2020 hersteld en zijn wij voornemens om onze leidende rol weer op te pakken in 2021. Met de hernieuwde contacten kwam eveneens het aanbod aan leden van DN om ervaring in conversatie op te doen in de vorm van vrijwilligerswerk in hun reservaten. Eveneens bieden ze mogelijkheden om stages te lopen of onderzoek te doen aldaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van DN.
 

 

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top