Monitoring Atelopus varius

Monitoring Atelopus varius

Locatie: Costa Rica
Partner: César Luis Barrio-Amóros
Wanneer: 2017-heden
Donatie: € 2000,- (verdeeld over 2017 en 2019)
Medefinancierend partners: Stichting Herpetofauna, Svenska Dendrobatid Sällskapet & Philadelphia Zoo
DN magazine: september 2019 – p. 42-47

 

Eind 2016 kwam er een aanvraag binnen van César L. Barrio-Amóros voor financiële middelen om een monitoringsprogramma op te zetten en uit te voeren naar een recent ontdekte populatie van de sterk bedreigde Atelopus varius in Costa Rica. Het ging om een totaalbedrag van 3820,- USD. Al snel hebben we besloten dit project te steunen voor een deel van het totaalbedrag, met de toezegging dat als er nog een klein bedrag ongedekt zou blijven we dit ook voor onze rekening konden nemen. Samen met César hebben we verder gezocht naar andere partijen om dit project te kunnen financieren. Partners hebben we gevonden in Stichting Herpetofauna en Manchester Museum, die ook ieder een bedrag aan financiële steun hebben toegezegd. In de loop van 2017 kwam er eveneens een toezegging voor het leveren van verschillende technische apparatuur zoals GPS vanuit de Philadelphia Zoo. Het gevraagde bedrag aan financiële steun leek daarmee geheel voldaan te zijn. Helaas trok Manchester Museum zich terug doordat de nodige vergunningen te lang op zich lieten wachten. Ondanks deze tegenslag is César in 2017 begonnen met het monitoringsprogramma met behulp van de gedoneerde financiële middelen en technische apparatuur.

Net als in 2017 hebben we in 2019 een donatie gedaan aan César L. Barrio-Amoros voor zijn werk aan Atelopus varius in Costa Rica. Zijn monitoringswerk van 2017/2018 was in de afrondende fase beland, waarbij zijn bevindingen voor de wetenschap gepubliceerd worden. Het werk in 2019 zal zich voornamelijk focussen op exploratie van zowel bekende als ‘onbekende’ locaties om een goed beeld te krijgen van de conservatiemogelijkheden op alle locaties. 

Steun:

Beide donaties, ieder á € 1000,-, zijn ingezet voor transport, levensonderhoud, veldwerkassistentie en veldwerkmaterialen.

Opbrengst:

Gedurende het monitoringswerk van 2017 en 2018 bleek een recent ontdekte populatie gelukkig levensvatbaar te zijn met bemoedigende vondsten van vele vrouwtjes en ook jonge dieren. De populatie leent zich daarmee uitstekend voor conservatiedoeleinden.

Op het moment van dit schrijven is het veldwerk aan Atelopus varius van 2019 en 2020 nog niet afgerond. De uitkomst tot nu toe is dat een eerder bezochte locatie na nadere exploratie wellicht tóch een levensvatbare populatie bevat die verspreid is over meerdere kreken in een afgelegen gebied. Op een nieuw ontdekte locatie werden exemplaren teruggevonden die enigszins afwijken in kleur en tekening dan andere bekende restpopulaties. Vooralsnog zijn de resultaten bemoedigend.

1403

Donaties voor Conservatie in Reserva Ranita Dorada

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top