Veldwerk Phyllobates en Andinobates populaties

Veldwerk Phyllobates en Andinobates populaties

Locatie: Colombia
Partners: Daniel Mejia-Vargas, Pablo Palacios, Carolina Ocaña
Wanneer: 2013 - 2014
Donatie: € 1304,-
Medefinancierend partner: Universidad de los Andes
DN magazine: juni 2015 – p. 4-10 / maart 2018 – p. 28-31

 

Kikkeronderzoeker Daniël Mejia-Vargas heeft bij de werkgroep natuurbescherming een aanvraag ingediend voor sponsoring van veldonderzoek in de zomer en het najaar van 2013. Daniël voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Universidad de los Andes. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op het geslacht Phyllobates, waarvan onderzoek suggereerde dat de diversiteit hiervan in Colombia groter was dan voorheen werd aangenomen. Het grootste probleem om deze diversiteit aan te tonen was het bereiken van de leefgebieden. Het reizen door deze grotendeels onverkende gebieden was ook erg kostbaar, en gaf veel logistieke problemen. DN sponsorde dit onderzoek voor een bedrag van € 1304,- om drie verschillende expedities in West-Colombia te bekostigen, gelegen tussen de verspreidingsgebieden van P. bicolor en P. terribilis. Tijdens deze expedities werd er gezocht naar drie verschillende Phyllobates populaties waarvan de exacte identiteit nog een raadsel was, en die mogelijk onbeschreven soorten betroffen. Ook lag de focus op het verzamelen van informatie voor een herziening van de conservatiestatus van P. bicolor en P. terribilis. De gebieden werden tevens doorzocht op de aanwezigheid van Andinobates- en Oophaga-soorten.

Tijdens één van de expedities zou een lang gekoesterde droom van Daniël uitkomen. Na drie jaar uitzoekwerk had Daniël eindelijk een manier gevonden om de Alto del Buey te beklimmen en toestemming gekregen van de lokale stammen. Alto del Buey is de typelocatie van Andinobates altobueyensis, welke niet meer is waargenomen sinds de jaren ‘70. Als het zou lukken deze soort terug te vinden zou er voor het eerst fotomateriaal beschikbaar komen van deze soort.

 

Opbrengst:

Daniël heeft een nieuwe variant van Oophaga histrionica ontdekt. Ook heeft hij een bijzondere Phyllobates-populatie gevonden die in het lab van de universiteit werd onderzocht op zijn fylogenetische verwantschappen. Een verrassing was een volledig nieuwe Andinobates-soort met een tweetonige roep.

De expeditie naar de Alto del Buey kon helaas geen doorgang vinden door logistieke problemen. De daarvoor geldende donatie is ingezet om een bijzondere Andinobates-soort te zoeken die in 2017 is beschreven als Andinobates victimatus.

 

 

DN donatieprogramma

Het werk van Mathieu Woldhuis, onze oud-secretaris en onder meer bekend van de oprichting van het eerste echte kikkerreservaat ter wereld, lag aan de basis van ons huidige DN-donatieprogramma. Sinds 2008 hebben wij deze activiteiten verder ontwikkeld en steunt Dendrobatidae Nederland meerdere grote en kleine projecten ten behoeve van onderzoek, conservatie en exploratie.

Vanuit verschillende partners en wetenschappers ontvangen wij nog geregeld projecten die onze aandacht en financiële steun verdienen. Gelukkig juichen veel van onze leden deze initiatieven toe, waardoor een lidmaatschap van Dendrobatidae Nederland niet alleen van waarde is voor de individuele gifkikkerhouder maar ook voor de wereldwijde natuur. Dankzij deze activiteiten hebben wij zowel landelijk als internationaal een goede naam gekregen en worden wij als serieuze gesprekspartner gezien op het gebied van natuurbehoud.

Sinds het begin van ons donatieprogramma schenken wij jaarlijks tussen de €2000,- en €5000,- aan verschillende projecten. Het exacte bedrag hangt daarbij altijd af van onze draagkracht en de ingediende financieringsverzoeken. De gemiddelde uitgaven lagen hiermee rond de €4000,- per jaar, waarmee gemiddeld 10 tot 15% van de lidmaatschapsgelden aan conservatieprojecten werd besteed. Ook in de toekomst willen wij ons DN donatieprogramma graag blijven voortzetten zodat wij nog vele projecten kunnen ondersteunen. Als u graag meehelpt om de habitat van uw favoriete dieren te beschermen dan kunt u vandaag nog een project selecteren en een zelfgekozen bedrag doneren via onze webshop.

Namens de gifkikkers bedanken wij u daarvoor hartelijk!

Back To Top