Dendrobatidae Nederland

 

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Voordelen van een lidmaatschap:

 • Elk kwartaal onvangt u ons DN magazine.
 • Halfjaarlijks gratis entree op de kikkerdag voor uzelf en een introducé.
 • Jaarlijks een symposiumdag.
 • Toegang tot de volledige inhoud van onze website.
 • Megakorting op ons boek Gifkikkers (wij verwachten een tweede editie in 2022).
 • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkers.
 • Uw belangenbehartiging bij zowel het PVH als de SATO.
 • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van vrijwilligers).

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Bedrijfsmatige Houderij
Sander Bauer

Bedrijfsmatige Houderij

(Premium)

Bedrijfsmatige Houderij, wat het voor ons betekent

De Wet Dieren, en het hieruit voortkomende Besluit Houders van Dieren (HvD), bestaat al een tijd. In 2012 heeft toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker navolging gegeven aan de wens om het Nederlandse beleid over de dierhouderij overzichtelijker te maken. Doordat de Wet Dieren voorziet in een integraal wettelijk kader, is het sindsdien voor vele instanties eenvoudiger om te achterhalen aan welke regelgeving zij moeten voldoen. Ook is het voor handhavende organisaties beter mogelijk om verboden handelingen met dieren te bestraffen[1].

Het Besluit HvD is wettelijk geldend, en voor hobbymatige dierhouders op verschillende manieren relevant. Zo geeft het bijvoorbeeld aan dat de huisvesting van dieren moet passen bij hun fysieke behoeftes en gedragingen, en welke voorwaarden er gelden voor het fokken met dieren. De regeling stelt ook eisen aan personen die in dieren handelen.

Aan deze bedrijfsmatige houders worden strengere eisen gesteld dan aan particuliere houders omwille van een aantal redenen[2]. Zo stelt de nota van toelichting bij het Besluit HvD dat dierverkopers een belangrijke voorbeeldfunctie dragen. Zij dienen zich hiervan bewust te zijn en nieuwe dierhouders ook te doen beseffen dat het houden van dieren een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit vraagt niet enkel om een goede voorlichting over de algemene eigenschappen van de dieren, maar ook om het aanwakkeren van het lerend vermogen bij nieuwe houders[3]. Specifieke vraagstukken die bij het houden van de betreffende dieren kunnen spelen, komen zo niet telkens terug bij de verkoper. Hiernaast draagt dit uiteindelijk ook bij aan het maatschappelijk besef dat een gedegen kennis en kunde nodig is om goed voor dieren te zorgen.

Naast het stimuleren van een functie als maatschappelijk rolmodel, wil het Besluit HvD met de extra eisen voor bedrijfsmatige dierhouders ook misstanden bij de handel in dieren voorkomen. Dierenwelzijn is een kwetsbare waarde, welke enkel kan worden beschermd door de maatschappij als geheel. Bij de handel vanuit winstbejag is het echter denkbaar dat dierenwelzijnsaspecten een lagere prioriteit krijgen omwille van kostenbesparing of onderlinge concurrentie tussen handelaren[3]. Door te voorzien in de mogelijkheid om handel in dieren te bedrijven, maar omwille van het dierenwelzijn tegelijkertijd ook eisen te stellen aan de wijze waarop dit plaatsvindt, probeert de Nederlandse overheid te voorkomen dat deze twee belangen met elkaar gaan wedijveren.


Eisen bedrijfsmatige dierhouders

Bedrijfsmatige dierhouders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ten eerste 

 

Vorig artikel DN toetsingslijst
Volgend artikel Houderijrichtlijnen
Printen
6426 Waardeer dit artikel
3.7

Laatste nieuws

Juni 2021 Juni 2021

Juni 2021

0 648
 • “Ik denk dat ik in het bos sta” 
 • Wetenschappelijk nieuws
 • Kikkers begluren met een Sonoff wificamera
 • Ameerega hahneli ‘Tahuyao’ Understory Enterprise-lijn kweekverslag
 • Van intentie naar actie
Parque Nacional Reserva Ranita Dorada Parque Nacional Reserva Ranita Dorada

Parque Nacional Reserva Ranita Dorada

0 1311
Locatie: departement Tolima – Colombia Partner: ProAves (Sara Lara Ines) Wanneer: 2008 – heden Donatie: € 3780,- op jaarlijkse basis Medefinancierend partners: Conservation International, IUCN, Postcode Loterij Website: https://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve DN magazine: juni 2009 – p. 42-46 / maart 2010 – p. 22-25 / maart 2015...

Maart 2021

0 616
Gedrag van Oophaga granulifera in zijn natuurlijke habitat (deel 2) Techniek en automatisering in het paludarium Worden dieren uit de EU verbannen? Unielijst invasieve exoten Een...

Kikkerdag

0 14490
De kikkerdag is een halfjaarlijks evenement georganiseerd door Dendrobatidae Nederland, waar liefhebbers van gifkikkers hun dieren kunnen verkopen en aanschaffen. Op deze dag zijn veel hobbyisten...
Back To Top