Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers.

Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

DN Magazine

DN Gifkikkerboek

 

Voordelen lidmaatschap

Op jaarbasis kun je als lid het volgende verwachten:

 • 4 keer het DN magazine!!
 • 2 keer gratis entree op de kikkerdag voor jouzelf en een introducé.
 • 1 keer gratis symposiumdag!!
 • Toegang tot het besloten leden gedeelte website.
 • Het DN boek is voor nieuwe leden slechts 25 euro, voor niet-leden 70 euro!
 • Als lid draag je bij aan verschillende conservatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alle ten behoeve van onze geliefde kikkertjes! 
 • We vertegenwoordigen onze leden bij zowel het PVH als de SATO. 
 • Leden bieden we de mogelijkheid bij te dragen aan onze activiteiten (DN functioneert geheel op basis van hobbyisten die zich inzetten vóór medehobbyisten)

...en dat alles voor een schamele 30,- euro (binnen NL), of 40,- euro (buiten NL)

Conservatie van Andinobates virolinensis
Han Peper

Conservatie van Andinobates virolinensis

Locatie: Virolin, departement Santander, Colombia
Partner: Fundación Alianza Natural
Wanneer: 2020
Donatie: € 2000,- (plus € 1885,- opgehaald via crowdfunding)
Medefinancierend partner: Svenska Dendrobatid Sallskapet
Website: https://alianzanatural.org
DN magazine: in afwachting van resultaten

 

 

In 2019 diende Fundación Alianza Natural verschillende verzoeken in voor financiële steun. Uit de verschillende projecten hebben wij gekozen voor het steunen van een conservatie-initiatief aan Andinobates virolinensis. Het doel van dit project is het conserveren van het habitat en reduceren van bedreigingen die de biologische diversiteit van Colombia bedreigen. Dit doen ze middels het implementeren van conservatiestrategieën zoals duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

 

Steun:

Vanuit de opbrengsten uit lidmaatschapsgelden financieren wij de helft van het aangevraagde bedrag van €4000,-. De resterende €2000,- proberen wij op te halen via crowdfunding, zodat wij als verenging toch het volledige bedrag aan steun kunnen dekken. Het ophalen van financiële steun via crowdfunding is voor ons nieuw. Wij hopen op een succesvol experiment.

 

Opbrengst:

De verwachte opbrengst uit dit project dat nog uitgevoerd dient te worden is als volgt:

 • De lokale bevolking zal worden getraind in het monitoren van amfibieënpopulaties, conservatiehandelingen en duurzame ontwikkelingen.
 • Studenten en schoolkinderen worden ingelicht over het biologische- en conservatiebelang van Andinobates virolinensis
 • De huidige populatie van Andinobates virolinensis zal worden gemonitord.
 • Bewoners van Virolin worden voorzien van de noodzakelijk kennis om de monitoring op de lange termijn voort te zetten.
Vorig artikel Terugblik DN-Dag
Printen
780 Waardeer dit artikel
Geen waardering

Theme picker

Laatste nieuws

Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

0 727

Begin december 2019 deed de bestuursrechter uitspraak in een zaak omtrent het legaal houden van CITES Bijlage B-dieren (praktisch alle soorten gifkikkers vallen hieronder). De rechtbank heeft bepaald dat voor het aantonen van de legale herkomst van in de EU gefokte Bijlage B-dieren ook de legale herkomst van de ouderdieren moet worden aangetoond.

Soortvorming & taxonomie

0 358
Sinds de ontdekking van de eerste felgekleurde kikkers in Zuid‑Amerika, de eerste beschrijving van Rana tinctoria door Georges Cuvier in 1797 en de beschrijving van Dendrobatidae door Edward Cope...

Overige aandoeningen

0 325
Als er verwondingen bij kikkers worden aangetroffen, heeft dat meestal te maken met het gebruik van verkeerde materialen en/of planten bij de huisvesting of verkeerd transporteren van kikkers....

Parasitaire infecties

0 328
Een van de meest voorkomende kwalen bij gifkikkers is een worminfectie. Bij wildvangkikkers komt een grote variatie aan rondwormen (nematoden), platwormen (trematoden) en lintwormen (cestoden)...

Schimmelinfecties

0 363
Er komt een grote verscheidenheid aan schimmelinfecties voor bij kikkers. De meeste infecties vinden plaats bij gestreste of gewonde dieren ofwel bij dieren waarvan het immuunsysteem verzwakt is....

Bacteriële infecties

0 350
Er bestaat een grote hoeveelheid aan soorten bacteriën die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij kikkers. De meest voorkomende bacteriële infecties doen zich voor op de huid waar ze grijze...

Gezondheid & ziekten

0 366
Bij alle soorten huisdieren komen gezondheidsproblemen voor. Kikkers zijn daar geen uitzondering op, dus is het van belang dat daar altijd voldoende rekening mee gehouden wordt. Het voorkomen van...
Back To Top