Juni 2015 Juni 2015

Juni 2015

0 3360
  • Onderzoek naar de Phyllobates soorten van Colombia
  • Kunstbromelias bij het kweken van Oophaga pumilio
  • Symposiumdag, ALV en kikkerdag voorjaar 2015
  • Het paludarium van Bert Eland
  • Theloderma asperum
  • Het houden en kweken van Ameerega trivittatta
  • Kleine fruitvliegen succesvol kweken
  • Mijn eerste ervaring met Zuid-Amerika
  • AquaHortus 2015

Adverteren

 

Adverteren in het DN magazine:

Jaarpakket A :   € 450 per jaar 4 x A4
Jaarpakket B :   € 300 per jaar. 4 x 1/2 A4
Jaarpakket C :   € 180 per jaar. 4 x 1/4 A4 
Jaarpakket D :   €  90 per jaar. 4 x 1/8 A4 
 

Voor meer informatie klik hier: Adverteren

Back To Top