Categorieën: GIFKIKKERS, SOORTEN, Ameerega

Ameerega rubriventris

Het terrarium:

Een terrarium van 50x50x50 cm is geschikt voor een groepje van 4 a 5 dieren. Inrichting kan bestaan uit houten stronken en enige bromelia’s.

Temperatuur:

De temperatuur zal tussen 23 - 26° C moeten liggen. Iets hogere of iets lagere temperaturen verdragen ze echter zonder veel moeite.

Groepsgewijs/paarsgewijs:

Kan in kleine groepjes of paarsgewijs gehouden worden. De mannetjes zijn wel vrij territoriaal.

Eieren:

De vrouwtjes produceren 10 tot 20 eieren die na zo’n 14 dagen uitkomen. Meestal worden de legsels in bromeliaoksels gelegd op horizontale of licht hellende oppervlakten. Soms worden ook filmrolkokertjes gebruikt voor de afzet van de eieren. De larven worden naar het water vervoerd door het mannetje. Hierbij worden de kikkervisjes symmetrisch op de rug gelegd.

Overige kweekinformatie:

Deze kikker voed zich met allerlei kleine insecten. Graag eten ze fruitvliegen en bladluizen maar ook grotere prooien worden graag gepakt. Wanneer er regelmatig gesproeid wordt gaan de dieren snel over tot voortplanting.

Printen
Back To Top