Gezondheid & ziekten
Gezondheid & ziekten

Gezondheid & ziekten

Bij alle soorten huisdieren komen gezondheidsproblemen voor. Kikkers zijn daar geen uitzondering op, dus is het van belang dat daar altijd voldoende rekening mee gehouden wordt. Het voorkomen van gezondheidsproblemen, door de dieren zo goed mogelijk te verzorgen, is natuurlijk het allerbeste. Helaas is goede zorg nooit een garantie voor een probleemloze hobby. Bij een optimale verzorging is het nog altijd van belang de dieren goed te observeren zodat gezondheidsproblemen op tijd worden gesignaleerd.

Bacteriële infecties
Bacteriële infecties

Bacteriële infecties

Er bestaat een grote hoeveelheid aan soorten bacteriën die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij kikkers. De meest voorkomende bacteriële infecties doen zich voor op de huid waar ze grijze vlekjes vormen, die zonder adequate behandeling groter worden en tot de dood van het dier kunnen leiden. Ook komen er bacteriële infecties voor die zich uiten in lymfatische problemen met oedeem als symptoom. De oorzaak wordt vaak gevonden in overbevolking van een kikkerverblijf of onvoldoende hygiënische maatregelen.

Schimmelinfecties
Schimmelinfecties

Schimmelinfecties

Er komt een grote verscheidenheid aan schimmelinfecties voor bij kikkers. De meeste infecties vinden plaats bij gestreste of gewonde dieren ofwel bij dieren waarvan het immuunsysteem verzwakt is. Slechts enkele schimmels zijn echt ziekteverwekkend bij gezonde dieren. De zogenaamde secundaire opportunisten, die gebruik maken van reeds aanwezige gezondheidsproblemen, komen veel voor bij verwondingen en bacteriële infecties. Deze kunnen meestal aangetoond worden door een huiduitstrijkje te laten onderzoeken. 

Parasitaire infecties
Parasitaire infecties

Parasitaire infecties

Een van de meest voorkomende kwalen bij gifkikkers is een worminfectie. Bij wildvangkikkers komt een grote variatie aan rondwormen (nematoden), platwormen (trematoden) en lintwormen (cestoden) voor, maar door de afwezigheid van tussengastheren in gevangenschap is dat bij nakweek meestal beperkt tot rondwormen. Bij het verkrijgen van wildvangkikkers is het goed te weten dat ze drager kunnen zijn van verschillende soorten wormen die de gezondheid van de dieren negatief kunnen beïnvloeden.

Overige aandoeningen
Overige aandoeningen

Overige aandoeningen

Als er verwondingen bij kikkers worden aangetroffen, heeft dat meestal te maken met het gebruik van verkeerde materialen en/of planten bij de huisvesting of verkeerd transporteren van kikkers. Zowel grote als kleine soorten kunnen zich beschadigen aan planten met scherpe bladranden of stekels.

Back To Top