Een keuze maken
Een keuze maken

Een keuze maken

Zodra het besluit is genomen om gifkikkers te gaan houden, zal moeten worden gekozen welke soort de eerste zal worden. Natuurlijk is het als beginner nooit een slecht idee te kiezen voor een soort die niet al te veeleisend is. Bijvoorbeeld bij onzekerheden over de stabiliteit van de temperatuur of luchtvochtigheid in de kikkerbak gedurende alle jaargetijden, dan is een dergelijke soort zeker het overwegen waard.

Waar kunnen gifkikkers worden gekocht?
Waar kunnen gifkikkers worden gekocht?

Waar kunnen gifkikkers worden gekocht?

Gifkikkers kunnen worden gekocht op beurzen, in winkels en natuurlijk bij de kweker thuis. Elk heeft zo zijn voor- en nadelen die hier worden besproken. Let er in alle gevallen op dat er voor dieren die onder CITES vallen (dit betreft bijna alle gifkikkers die in de hobby worden gehouden) een overdrachtsverklaring voor de betreffende dieren mee wordt gegeven. Bij controle kan hiermee worden aangetoond waar de dieren vandaan komen en daarnaast is het een goed naslagwerk waarin de herkomst van de dieren later nog kan worden teruggevonden.

Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten
Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

Jurisprudentie Bijlage B-dieren en gevolgen voor hobbyisten

Begin december 2019 deed de bestuursrechter uitspraak in een zaak omtrent het legaal houden van CITES Bijlage B-dieren (praktisch alle soorten gifkikkers vallen hieronder). De rechtbank heeft bepaald dat voor het aantonen van de legale herkomst van in de EU gefokte Bijlage B-dieren ook de legale herkomst van de ouderdieren moet worden aangetoond.

Minimumleeftijd
Minimumleeftijd

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd die de dieren bereikt moeten hebben op het moment van aankoop of verkoop is moeilijk te bepalen. Veel liefhebbers vinden minimum leeftijden tussen drie en zes maanden oud een vereiste. Zulke eisen hebben echter voor- en nadelen. Zo zijn er gifkikkersoorten, ook al zijn het er niet veel, die in drie maanden tijd de volwassen leeftijd kunnen bereiken. Een minimum leeftijd van drie of meer maanden is dan onzinnig.

Gifkikkers vervoeren
Gifkikkers vervoeren

Gifkikkers vervoeren

Bij het vervoer van kikkers moet gelet worden op enkele essentiële zaken. Gezorgd moet worden voor de juiste temperatuur en vochtigheid, maar minstens zo belangrijk is zorgen voor zo min mogelijk stress bij de kikkers. Verder bestaat de verpakking altijd uit een primaire verpakking waarin de kikkers geplaatst worden en een secundaire verpakking om de kikkers in het donker te zetten en de juiste temperatuur te behouden.

Veel gebruikte afkortingen
Veel gebruikte afkortingen

Veel gebruikte afkortingen

Wanneer er dieren op beurzen of op het internet worden aangeboden staan er vaak getallen en afkortingen bij. De getallen, drie stuks gescheiden door punten, geven de geslachten weer. Het eerste getal geeft het aantal mannetjes weer, het tweede getal het aantal vrouwtjes en het derde getal het aantal dieren waarvan het geslacht onbekend is. 

Nakweek, wildvang en farm-bred
Nakweek, wildvang en farm-bred

Nakweek, wildvang en farm-bred

Of er bij de aanschaf wordt gekozen voor dieren afkomstig uit nakweek, wildvang of een kweekfaciliteit in het land van herkomst (farm-bred), is een zeer persoonlijke keuze die het beste gemaakt wordt door de juiste afwegingen te maken. Nakweekdieren zijn bijna altijd de goedkoopste optie. Een bijkomend voordeel is dat de dieren vaak bij een kweker thuis afgehaald kunnen worden en direct kan worden gezien onder welke omstandigheden de dieren zijn opgegroeid.

Kikkers vangen
Kikkers vangen

Kikkers vangen

Hoewel sommige soorten zich vrij gemakkelijk laten vangen is het vangen van kikkers over het algemeen geen gemakkelijke klus. Hoe moeilijk of makkelijk het ook gaat, er zijn dingen waarmee rekening moet worden gehouden. Ook zijn er trucs die het vangen van kikkers kunnen vergemakkelijken.

Wetgeving
Wetgeving

Wetgeving

Om op een verantwoorde manier gifkikkers te kunnen houden is het van belang enige kennis te hebben over de wetgeving omtrent deze dieren. Zo is lang niet elke verkrijgbare soort in Nederland legaal te houden en geen enkele soort legaal te houden zonder een correcte administratie hiervan. Er zijn wereldwijde, Europese en Nederlandse wet- en regelgevingen waarmee rekening dient te worden gehouden. De Europese wetgeving is een verdere uitbreiding van de wereldwijde CITES-regelgeving

Bedrijfsmatige Houderij
Bedrijfsmatige Houderij

Bedrijfsmatige Houderij

De Wet Dieren, en het hieruit voortkomende Besluit Houders van Dieren (HvD), bestaat al een tijd. In 2012 heeft toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker navolging gegeven aan de wens om het Nederlandse beleid over de dierhouderij overzichtelijker te maken. Doordat de Wet Dieren voorziet in een integraal wettelijk kader, is het sindsdien voor vele instanties eenvoudiger om te achterhalen aan welke regelgeving zij moeten voldoen. 

Toetsingslijst
Toetsingslijst

Toetsingslijst

Deze lijst is opgesteld vanwege de grote onduidelijkheid die er bestaat onder DN-leden waar het gaat om het houden van- en de handel in legale en illegale kikkers. Wij hebben deze lijst samengesteld om voor u, en ook voor onszelf, duidelijk te krijgen welke kikkers er op DN-kikkerdagen en op het DN-forum verhandeld mogen worden.

Omdat DN geen wetgevende macht is, maken wij geen rechtsgeldige regels m.b.t. het houden van gifkikkers, noch dragen we daaraan bij. We zijn dus niet in staat om rechtsgeldig te oordelen over de legale/illegale status van uw gifkikkers. Derhalve is het ook niet mogelijk om aan te geven welke van uw gifkikkers legaal dan wel illegaal zijn. Het enige wat wij kunnen doen is aangeven voor welke soorten we het aannemelijk achten dat het houden ervan en de handel erin op aannemelijke wijze gelegitimeerd kan zijn. Redenen hiervoor zijn zeer divers en soms ook even discutabel. Toch hebben we een poging gewaagd om een visie op papier te zetten en hiermee de duidelijkheid te doen toenemen.

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~
Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

Worden dieren uit de EU verbannen? ~Unielijst Invasieve Exoten~

Begin juni is er vanuit de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) een reactie ingediend op de Unielijst Invasieve Exoten (Verordening EG1143/2014). Met deze verordening verbiedt de Europese Commissie de handel en houderij van uitheemse plant- en diersoorten die ....

Back To Top