Veel gebruikte afkortingen

Veel gebruikte afkortingen

Wanneer er dieren op beurzen of op het internet worden aangeboden staan er vaak getallen en afkortingen bij. De getallen, drie stuks gescheiden door punten, geven de geslachten weer. Het eerste getal geeft het aantal mannetjes weer, het tweede getal het aantal vrouwtjes en het derde getal het aantal dieren waarvan het geslacht onbekend is. Zo betekent 2.1.0 dat de aangeboden dieren twee mannetjes zijn en één vrouwtje, 0.0.4 zijn vier dieren waarvan het geslacht onbekend is. Vaak zijn het dan jonge dieren die aangeboden worden, maar het kunnen ook vier volwassen dieren zijn, waarvan het geslacht niet is vastgesteld. Verder komt het vaak voor dat er bij de te koop aangeboden dieren afkortingen worden vermeld. Wanneer het nakweekdieren betreft staat er veelal NK (nakweek) bij, maar op buitenlandse beurzen of websites worden ook CB (captive bred) en NZ (Nachzucht) gebruikt. Bij wildvangdieren staat er de afkorting WV (wildvang), maar ook wel WC (wild caught) of WF (Wildfängen). Zodra wildvangdieren gedurende langere tijd in gevangenschap geleefd hebben, wordt de afkorting LTC (long term captive) soms gebruikt. Het komt ook voor dat dieren in het land van oorsprong gekweekt zijn op een kweekfaciliteit. De afkorting die hiervoor gebruikt wordt is FB (farm-bred).

Printen
Back To Top