Functies van planten
Functies van planten

Functies van planten

Veel soorten gifkikkers leven van nature op de bosbodem tussen bladafval, boomstronken en stenen. Door de geringe inval van licht is de begroeiing op de bodem vaak schaars. Vanuit een functioneel oogpunt zijn veel planten in kikkerbakken daarom geen vereiste om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen van veel soorten gifkikkers. Desondanks vervullen planten belangrijke functies doordat ze de luchtvochtigheid beïnvloeden

Back To Top