Functies van planten

Functies van planten

(Premium)

Functies van planten

Veel soorten gifkikkers leven van nature op de bosbodem tussen bladafval, boomstronken en stenen. Door de geringe inval van licht is de begroeiing op de bodem vaak schaars. Vanuit een functioneel oogpunt zijn veel planten in kikkerbakken daarom geen vereiste om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen van veel soorten gifkikkers. Desondanks vervullen planten belangrijke functies doordat ze de luchtvochtigheid beïnvloeden, tijdens de voortplanting dienen als afzetplaats voor eieren en door larven gebruikt worden als schuilplaats. Tevens kunnen planten eraan bijdragen om de kikkerbak er mooi en natuurlijk uit te laten zien.

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....

 

Back To Top