Functies van planten
Functies van planten

Functies van planten

Veel soorten gifkikkers leven van nature op de bosbodem tussen bladafval, boomstronken en stenen. Door de geringe inval van licht is de begroeiing op de bodem vaak schaars. Vanuit een functioneel oogpunt zijn veel planten in kikkerbakken daarom geen vereiste om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen van veel soorten gifkikkers. Desondanks vervullen planten belangrijke functies doordat ze de luchtvochtigheid beïnvloeden

Plaatsing van planten
Plaatsing van planten

Plaatsing van planten

Het vinden van een geschikte positie om een plant te plaatsen kan soms een uitdaging zijn. Voor een goede groei dient in ieder geval gelet te worden op het type substraat, de luchtvochtigheid, hoeveelheid beschikbaar water voor de wortels, de hoeveelheid water die direct op de plant valt, lichtintensiteit, temperatuur en de hoeveelheid luchtstroming rondom de plant. Uiterlijke kenmerken van planten (de morfologie) kunnen echter in sommige gevallen goede indicaties geven over de levensbehoeften. 

Groeiwijzen
Groeiwijzen

Groeiwijzen

Terrestrische planten

Epifyten en lithofyten

Semi-aquatische planten

 

Verschillende groepen planten
Verschillende groepen planten

Verschillende groepen planten

Tegenwoordig zijn er dusdanig veel geschikte geslachten en soorten planten beschikbaar voor in kikkerbakken, dat het onmogelijk is om deze allemaal hier te beschrijven. Voor gedetailleerde, soortspecifieke informatie is het altijd verstandig de verkoper te raadplegen. Toch worden enkele belangrijke groepen van planten hier kort toegelicht.

Back To Top