Bedreigingen
Bedreigingen

Bedreigingen

Gifkikkers staan in hun natuurlijke habitat bloot aan verschillende, vaak door de mens veroorzaakte, bedreigingen zoals habitatdestructie, dierenhandel, klimaatverandering en ziekten als chytridiomycose. Deze bedreigingen leiden bij veel soorten tot afname van het aantal dieren en populaties.

Habitatdestructie
Habitatdestructie

Habitatdestructie

Door de almaar stijgende welvaart neemt de behoefte aan delfstoffen hand over hand toe. Goud, diamanten, olie, gas, bauxiet en vele andere delfstoffen worden gevonden in en nabij het natuurlijke habitat van veel soorten gifkikkers en andere diersoorten.

Dierenhandel
Dierenhandel

Dierenhandel

Sinds de late jaren ’60 is er vanuit westerse landen een grote behoefte ontstaan aan het hobbymatig houden van gifkikkers. Door de almaar toenemende kennis over deze dieren, door zowel wetenschappelijk onderzoek als waarnemingen in gevangenschap, is de interesse voor deze dieren afgelopen decennia enorm gegroeid.

Chytridiomycose
Chytridiomycose

Chytridiomycose

Een belangrijke oorzaak van de wereldwijde afname van amfibieënpopulaties is chytridiomycose, veroorzaakt door de chytridschimmel Batrachochytrium dendrobatidis. Wereldwijd komen er infecties voor bij een groot aantal soorten amfibieën.

Back To Top