Bedreigingen

Bedreigingen

Gifkikkers staan in hun natuurlijke habitat bloot aan verschillende, vaak door de mens veroorzaakte, bedreigingen zoals habitatdestructie, dierenhandel, klimaatverandering en ziekten als chytridiomycose. Deze bedreigingen leiden bij veel soorten tot afname van het aantal dieren en populaties. Om een goed beeld te krijgen van de bedreigingsstatus van alle amfibieën, zijn tussen 2002 en 2004 alle ruim 6000 soorten op hun bedreigingsstatus beoordeeld (Global Amphibian Assessment) en opgenomen in de IUCN Rode Lijst.

De IUCN Rode Lijst van Bedreigde DiersoortenTM (of IUCN Rode Lijst) heeft een lange gevestigde historie als ’s werelds meest uitgebreide bron van informatie op het gebied van de conservatiestatus van verschillende soorten dieren, schimmels en planten. Ondanks dat slechts 3% van ’s werelds beschreven soorten zijn geëvalueerd (waaronder amfibieën), geeft de IUCN Rode Lijst inzicht in de bedreigde soorten op dit moment en geeft de dringende behoefte aan conservatie weer. De IUCN Rode Lijst is niet slechts een lijst van namen met daaraan een bedreigingscategorie gekoppeld. Het is een grote verzameling van informatie over bedreigingen, ecologische vereisten, habitat en conservatiemaatregelen, die bruikbaar zijn bij de bescherming van soorten. De categorieën in de lijst worden toegewezen op basis van objectief wetenschappelijk onderzoek naar het risico op uitsterven, waarbij zowel bedreigingen in het verleden, heden en de toekomst worden meegewogen. De verschillende categorieën zijn gebaseerd op criteria zoals de populatieontwikkeling, grootte, samenstelling en geografische verspreiding. De categorieën worden weergegeven op een schaal waarlangs elke soort zich op basis van revaluatie kan verplaatsen van de ene categorie naar de andere. Zo zijn alle gifkikkers, op een zeer enkele recent beschreven soort na, geëvalueerd. Deze soorten zijn geplaatst in één van de categorieën op de schaal zoals IUCN deze heeft vastgesteld. Ondanks dat er nog geen enkele gifkikkersoort officieel (volgens de IUCN Rode Lijst) is uitgestorven, is het goed mogelijk dat Oophaga speciosa, die al vele jaren niet meer is waargenomen, dit lot beschoren is. Soorten die ernstig bedreigd, bedreigd, ofwel kwetsbaar zijn, lopen daarmee een groot risico voor een langdurig voortbestaan. Veel populaties van deze soorten zijn aanzienlijk kleiner geworden, of zijn zelfs al uitgestorven.

Printen
Back To Top