Voortplanting

Voortplanting

Gifkikkers hebben een bijzondere voortplanting. Anders dan onze eigen inheemse kikkers die na het afzetten van de eieren in het water hun legsel verlaten, leggen de meeste gifkikkers eieren op het land en besteden ze daar intensieve broedzorg aan. Naast het nathouden van het legsel dragen de ouders de uitgekomen larven op hun rug naar open water. Binnen de superfamilie van gifkikkers wordt het gehele spectrum aan vormen van ouderzorg gevonden die in het dierenrijk bekend zijn. Zo zorgen bij gifkikkers, afhankelijk van de soort, het mannetje, vrouwtje of de ouders samen voor hun nakomelingen. Bij sommige soorten worden de larven aan hun lot overgelaten, andere soorten voeren de larven met voedseleieren of dragen zelfs de larven tot de metamorfose op hun rug mee. Voorafgaand aan de paring laten mannetjes hun soortspecifieke roep horen en heeft het paartje een urenlang durend ritueel. Dat fascinerende gedrag laten gifkikkers ook in gevangenschap zien. 

Printen

Reacties

View discussion on forum

Comments on forum: 0

Back To Top