Habitatdestructie

Habitatdestructie

Door de almaar stijgende welvaart neemt de behoefte aan delfstoffen hand over hand toe. Goud, diamanten, olie, gas, bauxiet en vele andere delfstoffen worden gevonden in en nabij het natuurlijke habitat van veel soorten gifkikkers en andere diersoorten. Om deze te kunnen winnen worden grote stukken bos gekapt. Bijkomende nadelen hiervan zijn milieuvervuiling, bodemerosie, uitspoeling van nutriënten en de steeds betere bereikbaarheid van afgelegen gebieden doordat er nieuwe wegen worden aangelegd om mensen, machines en delfstoffen aan- en af te voeren. De betere bereikbaarheid van afgelegen gebieden werkt zowel legale als illegale dierenhandel in de hand, doordat steeds meer populaties bereikbaar worden, en de vraag naar nieuwe kleurvarianten door hobbyisten onverminderd groot blijft. Ook worden afgelegen gebieden door de nieuwe wegen goed bereikbaar voor illegale houtkap. De vraag naar tropisch hardhout neemt wereldwijd nog altijd toe, waardoor er veel geld valt te verdienen met zowel legale als illegale kap hiervan. Slechts door een afname van de vraag naar tropisch hardhout bestaat er een kans dat de houtkap zal afnemen. Behalve voor de houtkap worden er ook veel bosgebieden platgebrand ten behoeve van veeteelt en landbouw. De veeteelt breidt snel uit door de menselijke populatiegroei in desbetreffende landen en daardoor toenemende consumptie van vlees, maar ook door het steeds hogere welvaartsniveau wereldwijd. Er worden in Zuid‑Amerikaanse landen dagelijks grote stukken bos platgebrand om als weiland te gaan dienen om aan de toenemende behoefte van de mens te voorzien. Niet alleen de vraag naar vlees neemt wereldwijd toe, ook de vraag naar palmolie, sojabonen, bananen, koffie, cacao, coca en andere landbouwproducten veroorzaken veel habitatdestructie. Een deel van het probleem is daarnaast dat veel landbouw en veeteelt door kortetermijndenken op een niet duurzame manier wordt gedaan. Zo is de vruchtbare grondlaag in deze landen vaak dun en spoelt gemakkelijk weg wanneer er teveel vegetatie verdwijnt, met waardeloze grond tot gevolg. Het is van groot belang dat er wereldwijd wordt ingezet op alternatieven en educatie over duurzaam produceren, omdat de vraag naar landbouw‑ en veeteeltproducten in de toekomst alleen maar zal blijven toenemen.

 

Printen
Back To Top