Nakweek, wildvang en farm-bred

Nakweek, wildvang en farm-bred

Of er bij de aanschaf wordt gekozen voor dieren afkomstig uit nakweek, wildvang of een kweekfaciliteit in het land van herkomst (farm-bred), is een zeer persoonlijke keuze die het beste gemaakt wordt door de juiste afwegingen te maken. Nakweekdieren zijn bijna altijd de goedkoopste optie. Een bijkomend voordeel is dat de dieren vaak bij een kweker thuis afgehaald kunnen worden en direct kan worden gezien onder welke omstandigheden de dieren zijn opgegroeid. Ook is er dan de mogelijkheid om dieren jong aan te schaffen en daarmee zelf invloed uit te oefenen op de opkweek ervan. Voor hobbyisten is echter het zwaarst wegende argument de zekerheid dat de aanschaf van nakweekdieren geen directe impact heeft op de in het wild levende populaties, met uitzondering van de oorspronkelijke import die ooit heeft plaatsgevonden. Een nadeel van nakweek is het ophopen van nadelige erfelijke eigenschappen in de populatie in gevangenschap. Deze nadelige erfelijke eigenschappen kunnen resulteren in het veelvuldig voorkomen van kleurmutaties (vaak zwakkere dieren) en verminderde kweekresultaten. De mate waarin exemplaren van dezelfde soort en variant, zelfs over hobbyisten in heel Europa, directe familie van elkaar zijn, is vaak verbazingwekkend hoog. Daardoor ontstaat er, ondanks de hogere prijzen, toch veel vraag naar wildvang en farm-bred dieren. Wildvang heeft als nadeel dat alle dieren uit het wild worden weggevangen. Soms gebeurt dit wegvangen op een duurzame manier aan de hand van conservatieve quota, waardoor er nauwelijks impact is op de populaties in het wild en deze zich binnen een jaar volledig herstellen. Helaas is dat lang niet altijd het geval en is er weinig transparantie over de totstandkoming van de quota voor veel landen. Een bijkomend nadeel is dat er door veel exporteurs niet of nauwelijks controles worden uitgevoerd op de gezondheid van dieren. Door stress, onvoldoende hygiëne en de aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers, komt er veel uitval voor bij zowel exporteur, importeur als tijdens het transport. Slechts enkele exporteurs en importeurs hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Doe dus altijd voldoende navraag bij medehobbyisten en de betreffende importeur, voordat zomaar tot de aanschaf van wildvangdieren over wordt gegaan. De veel voorkomende uitval, in combinatie met de eventuele schade aan wilde populaties, vormen voor veel hobbyisten en Dendrobatidae Nederland als vereniging, een groot obstakel. Veel liever moedigen wij als vereniging dan ook de farm-bred initiatieven aan, die in steeds meer landen worden opgezet. Deze initiatieven kosten echter veel tijd en geld, voornamelijk wegens eindeloze bureaucratie en een zeer langzaam functionerende ambtelijke molen. Hierdoor zijn de prijzen van farm‑bred dieren meestal hoger dan die van wildvang en nakweek. Bij sommige farm-bred initiatieven zijn deze hogere kosten overigens ook direct gerelateerd aan conservatie-activiteiten die door hen worden ondernomen. Elke vorm van conservatie juichen we als liefhebbers uiteraard massaal toe.

De dure kikkers, afkomstig van deze projecten, zijn het daardoor meer dan waard. Voordelen van het ondersteunen van deze initiatieven, zijn dat er niet alleen meer aan conservatie kan worden gedaan, maar dat er ook steeds meer soorten kikkers via hen beschikbaar komen. Voor steeds meer soorten farm-bred kikkers geldt dat er alleen via deze initiatieven aan legale exemplaren te komen is. Helaas zijn er ook mensen in deze landen die op papier veel kikkers kweken, maar in werkelijkheid voor de gemakkelijkere en goedkopere weg kiezen door in het wild kikkers te verzamelen om deze als farm-bred te exporteren. Omdat het papierwerk voor deze dieren netjes in orde is, komen dieren afkomstig van dit soort praktijken zonder problemen op de westerse markten terecht. Het is daarmee aan de hobbyisten en handelaren om zich ervan te vergewissen van welk initiatief de dieren vandaan komen en of het initiatief correct handelt. Over het algemeen kan worden gesteld dat zeer bekende initiatieven, die tevens aan conservatie doen, een goede naam hebben hoog te houden. Dieren die door hen gekweekt worden, worden ook onder vermelding van hun bedrijfsnaam verkocht. Deze initiatieven zijn daarmee zeer bekend bij hobbyisten en de dieren worden met veel trots op de markt gebracht. Voor enkele onbekende initiatieven is enige terughoudendheid passend.

Printen
Back To Top