Wetgeving

Wetgeving

(Premium)

Om op een verantwoorde manier gifkikkers te kunnen houden is het van belang enige kennis te hebben over de wetgeving omtrent deze dieren. Zo is lang niet elke verkrijgbare soort in Nederland legaal te houden en geen enkele soort legaal te houden zonder een correcte administratie hiervan. Er zijn wereldwijde, Europese en Nederlandse wet- en regelgevingen waarmee rekening dient te worden gehouden. De Europese wetgeving is een verdere uitbreiding van de wereldwijde CITES-regelgeving en de Nederlandse wetgeving is een verdere uitbreiding van de Europese wetgeving. Alle soorten gifkikkers uit de geslachten Adelphobates, Ameerega, Andinobates, Dendrobates, Epipedobates, Excidobates, Minyobates, Oophaga, Phyllobates en Ranitomeya vallen onder:

•            Wereldwijd (alle landen die het verdrag ondertekend
              hebben): CITES appendix II;

•            Europees: bijlage B van verordening EG 338/97;

•            Nederland: Flora- en faunawet, artikel 4 lid 2 van de
              Regeling aanwijzing soorten.

 

De wettelijk voorgeschreven registratie moet de volgende gegevens bevatten:

 

•            soortnaam en aantal;

•            plaats en datum van verkrijging;

•            land van herkomst;

•            naam, adres en land van de leverancier;

•            naam, adres en land van de afnemer;

•            datum en aantal van de nakomelingen (vanaf larven);

•            datum en plaats van sterfte per individu;

•            in het geval van import: nummers bijbehorend bij de CITES
              import en export documenten (of kopieën ervan).

 

De Nederlandse Flora- en faunawet voegt hier de volgende eisen voor deze registratie aan toe:

 

•            per pagina en regel een doorlopende nummering;

•            op papier ingevuld in onuitwisbaar schrift (dus geen
              computerbestand of uitdraai uit de computer);

•            volledig en naar waarheid ingevuld;

•            tenminste wordt de registratie drie jaar bewaard na de datum
              van de laatste in het register aangebrachte wijziging of aanvulling;

•            een ieder verschaft desgevraagd inzage in de registratie aan
              de met het toezicht aangewezen ambtenaren (politie, NVWA,
              Douane, Koninklijke Marechaussee).

 

CITES staat voor de 

 

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....
Printen
Back To Top