Conservatie van Andinobates virolinensis

Conservatie van Andinobates virolinensis

Locatie: Virolin, departement Santander, Colombia
Partner: Fundación Alianza Natural
Wanneer: 2020
Donatie: € 2000,- (plus € 1885,- opgehaald via crowdfunding)
Medefinancierend partner: Svenska Dendrobatid Sallskapet
Website: https://alianzanatural.org
DN magazine: in afwachting van resultaten

 

 

In 2019 diende Fundación Alianza Natural verschillende verzoeken in voor financiële steun. Uit de verschillende projecten hebben wij gekozen voor het steunen van een conservatie-initiatief aan Andinobates virolinensis. Het doel van dit project is het conserveren van het habitat en reduceren van bedreigingen die de biologische diversiteit van Colombia bedreigen. Dit doen ze middels het implementeren van conservatiestrategieën zoals duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

 

Steun:

Vanuit de opbrengsten uit lidmaatschapsgelden financieren wij de helft van het aangevraagde bedrag van €4000,-. De resterende €2000,- proberen wij op te halen via crowdfunding, zodat wij als verenging toch het volledige bedrag aan steun kunnen dekken. Het ophalen van financiële steun via crowdfunding is voor ons nieuw. Wij hopen op een succesvol experiment.

 

Opbrengst:

De verwachte opbrengst uit dit project dat nog uitgevoerd dient te worden is als volgt:

  • De lokale bevolking zal worden getraind in het monitoren van amfibieënpopulaties, conservatiehandelingen en duurzame ontwikkelingen.
  • Studenten en schoolkinderen worden ingelicht over het biologische- en conservatiebelang van Andinobates virolinensis
  • De huidige populatie van Andinobates virolinensis zal worden gemonitord.
  • Bewoners van Virolin worden voorzien van de noodzakelijk kennis om de monitoring op de lange termijn voort te zetten.
Printen
Back To Top