Kweek

Kweek

(Premium)

De voortplanting stimuleren

Gifkikkers zijn bij lange na niet de moeilijkste amfibieën om tot voortplanting te brengen. Voor de meeste soorten geldt dat na een periode van observatie een goed kweekkoppel, of soms een kweekgroepje, kan worden samengesteld. Vaak is zelfs de periode van observatie niet noodzakelijk en voldoet het om gewoonweg een gezond koppeltje samen te stellen. Belangrijk is dat ze in een geschikte bak worden gehouden, met voldoende afzetplaatsen voor eieren (en eventueel larven), de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en voeding. In veel gevallen gaan ze met de correcte zorg vanzelf over tot voortplanten. Soms binnen enkele dagen, maar het kan ook vele maanden duren. Geduld is hierbij een schone zaak en in veel gevallen de juiste keuze. Na verloop van tijd komt de voortplanting vanzelf. Voor koppels die na zeer lange tijd nog niet tot voortplanten zijn overgegaan worden enkele methoden toegepast om ze hiertoe te stimuleren. 

Premium artikel.
Het vervolg van dit artikel is alleen te lezen wanneer u als DN lid bent ingelogd.

Lees verder....

Back To Top