Mannophryne collaris project door REVA

Mannophryne collaris project door REVA

Locatie: Mérida - Venezuela
Partner: REVA (Rescue of Endangered Venezuelan Amphibians)
Wanneer: eind 2022
Donatie: € 1000,-
Website: REVAFROG – Sitio Web del Centro de Conservación REVA
DN magazine: verwachte publicatie in 2024

 

Eind 2022 ontvingen wij een verzoek voor fondsen van de directeur van REVA, Dr. Enrique La Marca. Het betrof een project genaamd 'Unveiling the urban geographic distribution of the collared frog, Mannophryne collaris: a citizen science project'. Mannophryne collaris is een kleine dagactieve kikker die behoort tot de superfamilie van Dendrobatidae, familie van Aromobatidae, en is endemisch voor de gemeente Mérida. De soort is zeer bedreigd doordat het verspreidingsgebied voor het grootste gedeelte ligt waar ook de stad Mérida zich bevindt en uitbreidt. Door de groei van de stad verdwijnt er steeds meer bos en daarmee habitat van deze bijzondere kikker. Het habitat beperkt zich nu nog tot vervuilde bosfragmenten. Het lot van deze kikker in het wild is naar alle waarschijnlijkheid extinctie. Om die reden heeft REVA in 2004 een ex situ programma opgezet om de soort voor uitsterven te beschermen. Naast het nodige wetenschappelijke en conservatiewerk door REVA hebben ze niet eerder met de bevolking gewerkt en ingezet op educatie. Met dat doel is dit programma opgezet dat wordt gefinancierd door Dendrobatidae Nederland.

Doel:
Verzamelen van gegevens over de huidige verspreiding van Mannophryne collaris in de gemeente Merida, door middel van bevolkingsdeelname en samenwerking met onderwijsinstanties. Er zal een campagne opgezet worden met als doel het verkrijgen van informatie over de verspreiding middels audio opnamen die eenvoudig met telefoons gemaakt kunnen worden zonder over te gaan op het vangen van de dieren. Er zal informatief materiaal ontwikkeld worden voor scholing van de lokale bevolkiing. Een podcast voor de bevolking zal gecreëerd worden met aandacht voor het mogelijk uitsterven van deze soort. Ook zal een informatieve video worden gemaakt en een campagne zal worden opgezet om deze soort te verheven tot officiële kikker van de stad. Afsluitend zal er een artikel worden gepubliceerd in verschillende media, waaronder het DN magazine, over het allereerste 'citizen's science' project in Venezuela dat betrekking heeft op een amfibie. 

 

Printen
Back To Top