Monitoring Atelopus varius

Monitoring Atelopus varius

Locatie: Costa Rica
Partner: César Luis Barrio-Amorós
Wanneer: 2017-heden
Donatie: € 1000,- (2017) / € 1000,- (2019) / € 1000,- (2021)
Medefinancierend partners: Stichting Herpetofauna (2017), Svenska Dendrobatid Sällskapet (2019) & Philadelphia Zoo (2019)
DN magazine: september 2019 – p. 42-47
Lezing: 
The rediscovery of Atelopus varius, a presentation by César Barrio-Amorós - YouTube
Wetenschappelijke publicatie:LINK

 

Eind 2016 kwam er een aanvraag binnen van César L. Barrio-Amóros voor financiële middelen om een monitoringsprogramma op te zetten en uit te voeren naar een recent ontdekte populatie van de sterk bedreigde Atelopus varius in Costa Rica. Het ging om een totaalbedrag van 3820,- USD. Al snel hebben we besloten dit project te steunen voor een deel van het totaalbedrag, met de toezegging dat als er nog een klein bedrag ongedekt zou blijven we dit ook voor onze rekening konden nemen. Samen met César hebben we verder gezocht naar andere partijen om dit project te kunnen financieren. Partners hebben we gevonden in Stichting Herpetofauna en Manchester Museum, die ook ieder een bedrag aan financiële steun hebben toegezegd. In de loop van 2017 kwam er eveneens een toezegging voor het leveren van verschillende technische apparatuur zoals GPS vanuit de Philadelphia Zoo. Het gevraagde bedrag aan financiële steun leek daarmee geheel voldaan te zijn. Helaas trok Manchester Museum zich terug doordat de nodige vergunningen te lang op zich lieten wachten. Ondanks deze tegenslag is César in 2017 begonnen met het monitoringsprogramma met behulp van de gedoneerde financiële middelen en technische apparatuur.

Net als in 2017 hebben we in 2019 een donatie gedaan aan César L. Barrio-Amoros voor zijn werk aan Atelopus varius in Costa Rica. Zijn monitoringswerk van 2017/2018 was in de afrondende fase beland, waarbij zijn bevindingen voor de wetenschap op papier werden gezet. Het werk in 2019 heeft zich voornamelijk gefocust op exploratie van zowel bekende als ‘onbekende’ locaties om een goed beeld te krijgen van de conservatiemogelijkheden op alle locaties. 

Een hernieuwde aanvraag voor fondsen bereikte ons begin 2021, voor onderzoek, monitoring en exploratie in 2021 en 2022. Het onderzoek zou zich richten op één specifieke populatie en het bezoeken van drie nieuwe vindplaatsen. De wetenschappelijke publicatie van voorgaande jaren stond ook op het punt ingediend te worden voor publicatie, waarin we als financier uitgebreid bedankt worden als vereniging. 

Steun:

Elke donatie is ingezet voor transport, levensonderhoud, veldwerkassistentie en veldwerkmaterialen.

Opbrengst:

Gedurende het monitoringswerk van 2017 en 2018 bleek een recent ontdekte populatie gelukkig levensvatbaar te zijn met bemoedigende vondsten van vele vrouwtjes en ook jonge dieren. De populatie leent zich daarmee uitstekend voor conservatiedoeleinden.

Het veldwerk aan Atelopus varius van 2019 en 2020 is afgerond. De uitkomsten omvatten onder andere dat een eerder bezochte locatie na nadere exploratie wellicht tóch een levensvatbare populatie bevat die verspreid is over meerdere kreken in een afgelegen gebied. Op enkele nieuw ontdekte locatie werden exemplaren gevonden die enigszins afwijken in kleur en tekening van andere bekende restpopulaties. Een uitgebreide wetenschappelijke publicatie is ondertussen geschreven. César Barrio-Amóros heeft er uitgebreid verslag van gedaan in een lezing die te vinden is op ons YouTube kanaal: The rediscovery of Atelopus varius, a presentation by César Barrio-Amorós - YouTube

De wetenschappelijke publicatie is hier te vinden: LINK

Printen
Back To Top