Adelphobates

Adelphobates

Adelphobates Grant et al., 2006

Het geslacht Adelphobates bevat soorten die vóór 2006 tot het geslacht Dendrobates behoorden. Sinds de revisie van Grant et al. (2006) behoorden er vier soorten tot dit geslacht, waarvan de captivus later in het geslacht Excidobates werd geplaatst nadat er meer gegevens over de soort beschikbaar kwamen (Twomey & Brown, 2008). Ondanks dat de drie overgebleven soorten door hun uiterlijke kenmerken gemakkelijk met andere geslachten verward kunnen worden, is er op basis van meerdere moleculaire onderzoeken een duidelijk onderscheid te maken met andere geslachten.
Kenmerken: De soorten uit dit geslacht zijn met hun 15 tot 40 mm zowel kleine als grote soorten. Alle soorten zijn dagactief, felgekleurd, en bevatten huidgif. Bij de voortplanting vindt geen amplexus plaats. Legsels zijn met 4 tot 10 eieren per legsel vrij klein. De larven worden door het mannetje op de rug vervoerd, vaak één voor één, maar ook wel meerdere larven per keer. Het mannetje zet de larven af in waterhoudende planten of poeltjes op de bosmodem. De larven zijn carnivoor en vertonen kannibalisme.
Verspreiding: De soorten uit dit geslacht worden gevonden in het centrale en zuidelijke Amazone bekken van Peru en Brazilië, mogelijk ook in het aangrenzende Bolivia.

Adelphobates:

  • Adelphobates castaneoticus (Caldwell and Myers, 1990)
  • Adelphobates galactonotus (Steindachner, 1864)
  • Adelphobates quinquevittatus (Steindachner, 1864)

Geciteerde literatuur:

  • Grant, T., Frost, D.R., Caldwell, J.P., Gagliardo, R., Haddad, C.F.B., Kok, P.J.R., Means, D.B., Noonan, B.P., Schargel, W.E. & Wheeler, W.C., 2006, Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). Bull. Amer. Mus., 299, 1-262.
  • Twomey, E., Brown, J.L., 2008, Spotted poison frogs: rediscovery of a lost species and a new genus (Anura: Dendrobatidae) from northwestern Peru. Herpetologica, 64(1), 2008, 121-137.
Printen
Back To Top